Posts

The Concept of Avatar in Hinduism (Tamil)

இந்து மதம் காட்டும் அவதாரக் கொள்கை

எப்போதெல்லாம் பூமியில் நல்லோர்கள் துன்பத்துக்கு உள்ளாகிறார்களோ, தீயோரின் கைகள் மேலோங்கித் தர்மம் நிலை குலைகிறதோ அப்போதெல்லாம் இறைவன் அவதரித்து வருகிறார் என்பது இந்து மதத்தின் முக்கியமான நம்பிக்கைகளில் ஒன்று.

அவதாரம் என்றாலே ‘இறங்கி வருதல்’ என்றுதான் பொருள். அவசியமான தக்க சமயம் வரும்போது இறைவன் அவதரித்து வருகிறார் என்கிற செய்தியை பகவான் கிருஷ்ணரும் பகவத் கீதையில் “யதா யதாஹி தர்மஸ்ய….” எனும் சுலோகத்தில் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்:

அர்ஜுனா, எப்போதெல்லாம் தருமம் குன்றி அதர்மம் மேலெழுகிறதோ அப்போதெல்லாம் நான் அவதரிக்கிறேன்; சாதுக்களைக் காத்து, தீயோரை அழித்து தர்மத்தை நிலை நாட்ட யுகம் தோறும் நான் வந்துதிக்கிறேன்(ப.கீ. 4-7,8)

இறைவன் மனித வடிவெடுக்காது வேறு வடிவில் அவதரித்து வந்த (மச்சாவதாரம், கூர்மாவதாரம், நரசிம்மாவதாரம் போன்ற) அவதாரக் கதைகளையும் நமது இதிகாச புராணங்கள் விவரித்துள்ளன.

இந்துமதத்தின் அடிப்படையில் கடவுள் ஒருவரே. அவரை உபநிடதங்கள் ‘பிரம்மம்’ என்கின்றன. அந்தப் பிரம்மம் பெயர்-உருவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. எங்கும் பரந்தது; எல்லாவற்றிலும் உள்ளது; எல்லாவற்றையும் தன்னுள் அடக்கியது. பார்க்கப் போனால் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உயிருள்ள, உயிரற்ற அனைத்துமே அந்தப் பிரம்மத்தின் வெவ்வேறு விதமான வெளிப்பாடே. அந்தப் பிரம்மம் அணுவைக்காட்டிலும் நுண்ணியது; அதே சமயம் பிரம்மாண்டத்திலும் பிரம்மாண்டமானது.

ஆக, பிரம்மத்தில் எல்லாமே அடங்கியதால், பல்வேறு பெயர்-உருவத்துடன் கூடிய (ஈசுவரன் எனப்படும்) வழிபாட்டு தெய்வங்களும் அந்தப் பிரம்மத்தின் வெளிப்பாடே.

படைப்புக் கடவுளான பிரம்மா, காக்கும் கடவுளான விஷ்ணு, அழிக்கும் கடவுளான சிவன் எனும் மூன்று பிரதான தெய்வங்கள் இந்துமதத்தில் நாம ரூபங்களோடு கற்பிக்கப் பட்டுள்ளனர்.

அதில் விஷ்ணுவையே அந்தப் பரப் பிரம்மமாகக் கொண்டாடி வழிபடுவோர்கள் வைஷ்ணவர் எனப்படுகின்றனர். படைக்கும் கடவுளான பிரம்மாவே (படைப்புத் தொழிலை செய்வதற்காக) அந்த விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து விஷ்ணுவால் தோற்றுவிக்கப் பட்டவர்தாம் என்பது வைஷ்ணவர்கள் கொள்கை.

சைவ சம்பிரதாயப்படியோ, சிவனே அந்த பரப் பிரம்மம். அவரே எல்லாம். அவரது அடியும் முடியும் கூட பிரம்மா விஷ்ணுவுக்கு எட்டமுடியாதவை என்று சைவ புராணங்கள் கூறும்.

அவ்வாறே சக்தியை பரப் பிரம்மமாகக் கொண்டாடும் சாக்தர்கள், பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவனைப் படைத்ததே அந்த சக்திதான் என்பார்கள்.

நம்பிக்கைகள் எப்படி இருந்தாலும், பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் எனும் பிரதானக் கடவுளர்கள்; அவதாரங்கள் அல்ல.

(ஆயினும் ஒரு சில சாத்திரங்களில் இம்மூன்று தெய்வங்களையும் ‘குணாவதாரங்கள்’ என்று குறிப்பிடுவதும் உண்டு. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனப்படும் பிரகிருதியின் முக்குணங்களில் பிரம்மா சத்வகுண அவதாரமாகவும், விஷ்ணு ரஜோ குண அவதாரமாகவும், சிவன் தமோகுண அவதாரமாகவும் உருவகப் படுத்துவர்).

ஆயினும் இவர்கள் மானிடப் பிறவிகள் அல்லர்;  பிறப்பு இறப்பு அற்ற நித்திய தெய்வங்களாகவே கூறப்படுகின்றனர். புராணங்களில் இவர்களின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி கூறப்படும் கதைகள்,  ஈசுவர லீலை என்பதாக அறியப்படும்.

விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள்

நமது புராணங்களின் படி (விஷ்ணு புராணம், பாகவத புராணம் போன்றவற்றில்) பகவான் விஷ்ணுவே பற்பல அவதாரங்கள் எடுத்து உலகியரை இரட்சிக்க வருகிறார் என்று கூறுகின்றன. அவற்றில் பத்து அவதாரங்கள் சிறப்பாகக் குறிப்பிடப் படுகின்றன. அவை:

(1) மத்ஸ்யாவதாரம் (2) கூர்மாவதாரம் (3) வராகாவதாரம் (4) வாமனாவதாரம் (5) நரசிம்மாவதாரம் (6) பரசுராமாவதாரம் (7) ராமாவதாரம் (8) கிருஷ்ணாவதாரம் (9) பலராமாவதாரம் (10) கல்கியாவதாரம்.

பலராமருக்குப் பதில் புத்தரை அவதாரமாகச் சொல்வதும் உண்டு. கல்கி அவதாரம் இனிமேல்தான் கலியுகத்தில் நிகழவிருக்கிறது என்பது நம்பிக்கை.

அவதாரங்கள் பத்துக்குள் அடங்குவதல்ல

ஆயினும், இந்துமதப் புராணங்களிலேயே தலையாயதாகவும், பக்தி, ஞானம் இரண்டையும் சிறப்பாக விளக்கும் புராண நூலாகவும் கூறப்படும் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் மேற்கண்ட 10 அவதாரங்களுக்கும் உபரியாய் மேலும் 17 அவதாரங்கள் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளனர். இவர்களது சரித்திரங்களும் பாகவதத்தில் தரப்பட்டுள்ளன. (ஆக 27 அவதாரங்கள்). அந்த அவதார புருஷர்கள்:

(11) சனகர் (12) சனந்தர் (13) சனாதனர் (14) சனத்குமாரர் (15) நாரதர் (16) நரர் (17) நாராயணர் (18) கபிலர் (19) தத்தாத்ரேயர் (20) யாக்ஞர் (21) ரிஷபர் (22) பிருது (23) மோஹினி (24) கருடன் (25) தன்வந்திரி (26) வியாசர் (27) புத்தர்.

அவதாரத்தில் தெய்வீக வெளிப்பாட்டின் அளவு – பூர்ணம், அம்சம், கலை

நமது சில சாத்திரங்களில் படைப்பிலுள்ளவற்றில் வெளிப்படும் இறை சக்தி பற்றிக் குறிப்பிடும்போது ‘கலை’ எனும் ஓர் அளவைக் கூறுவதுண்டு. அதன்படி, செடி கொடிகளுக்கு 2 கலை, மிருகங்களுக்கு 2 – 3 கலை, சாமானிய மனிதர்களுக்கு 5- 6 கலை, ரிஷிகளுக்கும் மகாத்மாக்களுக்கும் 7 – 8 கலை என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். ராம அவதாரம் 12 கலை; கிருஷ்ணாவதாரம் 16 கலை என்பார்கள். 16 கலை அளவுள்ள கிருஷ்ணாவதாரம் பூர்ணாவதாரம் (முழுமையான அவதாரம்) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இவை தவிர, இறைவனின் ஒரு அம்சம் மாத்திரம் வெளிப்படும் அவதாரங்கள் அம்சாவதாரங்கள் எனப்படுகின்றனர். அதன்படி, மச்ச, கூர்ம, வராக, பலராம அவதாரங்களை அம்சாவதாரங்கள் என்பார்கள். ராமாயணத்தில் வரும் லக்ஷ்மண, பரத சத்ருக்கினர்களும் விஷ்ணுவின் அம்சமாகப் பிறந்தவர்களே.

மேலும் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் என்றும் ஒரு வகை சொல்லப்படுகிறது. இறைவனின் உக்கிரமான சக்தி இந்த அவதாரங்கள் மூலம் வெளிப்பட்டு பெருமளவில் அழிக்கும் சக்தி வேலை செய்யும். பரசுராமர் அவதாரம் சக்தியாவேச அவதாரமாகக் குறிப்பிடப் பெறுகிறது. நரசிம்மாவதாரமும் அவ்வாறே.

அவதாரங்கள் எண்ணிக்கைக்குட்பட்டவை அல்ல

அவதாரங்கள் எண்ணிலடங்கா என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பிடுவதாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூறுவதுண்டு. அது மெய்யாகவே இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. காரணம் இறையவதாரங்களைப் பற்றி (10 அவதாரங்கள், 27 அவதாரங்கள் என்றெல்லாம்) குறிப்பிடும் புராணங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப் பட்டவை. எப்போதெல்லாம் தர்மம் தாழ்ந்து அதர்மம் மேலோங்குகிறதோ அப்போதெல்லாம் அவதாரம் நிகழ்கிறது என்கிற கூற்றின்படி பார்த்தால், புராண காலத்துக்குப் பிற்பாடும் அவதாரங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருந்தாகவேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.

அவதார புருஷர்கள்

அப்படிப் பிற்காலத்தில் வந்த சில மகாத்மாக்கள் பக்தர்களால் அவதார புருஷர்களாகக் கொண்டாடப் பெறுகின்றனர். மெய்யான ஆன்மீக நாட்டம் உள்ள சாதகர்கள், நமது பண்டைய சாத்திர நூல்களுக்கும், புராணங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் அதே முக்கியத்துவத்தை இவர்களது போதனைகளுக்கும் வாழ்க்கை சரிதங்களுக்கும் அளிக்கிறார்கள்.

அவர்களில் சிலர்:

 • ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் — இவரை சிவனின் அவதாரமாகக் கருதுகின்றனர்.
 • ராமானுஜர்: தென்னாட்டு வைணவர்கள், இவரை லக்ஷ்மணன்/ பலராமன் /ஆதிசேஷனின் அவதாரமாகக் குறிப்பிடுவர்.
 • சைதன்ய மகா பிரபு: வங்காளத்தில் இவர் ராதையின் அவதாரமாகக் கொண்டாடப் பெறுகிறார்.
 • ஷிர்டி சாய்பாபா: மதங்களைக் கடந்து நிற்கும் இறைவனின் அவதாரமாக ஷிர்டி சாய் பக்தர்களால் கொண்டாடப் படுகிறார்.
 • சத்ய சாய்பாபா: சிவ சக்தியின் அவதாரம் என்பார்கள் சாய் பக்தர்கள்.
 • ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரம ஹம்சர்: இவர் காளியின் அவதாரமாகவும், சைதன்யரின் மறு அவதாரமாகவும் அதே சமயம் மதங்களைக் கடந்து நின்ற ஞானியாகவும் போற்றப் படுகிறார்.
 • பகவான் ரமண மகரிஷி: பூரண ஞானியான இவர் அவதாரம் எனும் கோட்பாட்டுக்குள் வராதவர் எனினும் அவரை முருகனாகக் கண்டு தரிசித்து முருகனின் அவதாரமாகக் கூறும் பக்தர்களும் உண்டு.
 • (அம்மா) மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி: தேவி பராசக்தியின்/ லலிதாம்பிகையின்/ பவதாரிணியின் அவதாரமாகவே இவரது பக்தர்கள் இவரைப் போற்றுகின்றனர். இவரை ‘சிவ சிக்தி ஐக்கிய ரூபிணி’ என்றும் கூறுவர். ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணர்-சாரதா தேவியின் அவதாரத்தின் தொடர்ச்சி என்பார்கள் ராமகிருஷ்ணர் பாரம்பரியத்தில் வந்து அம்மாவிடம் சேர்ந்த பக்தர்கள்.

இவர்களில் பலரும் தம் தாய் மொழியிலேயே, சாமானியருக்கும் புரியும் வகையில் மிகவும் எளிமையாகத் தமது உபதேசங்களை நல்குவர். ஆயினும் இவர்களது வாக்குகள் நமது பண்டைய சாத்திரங்களின் சாரமேயன்றி வேறில்லை என்பதை சான்றோர் அறிவர்.

Former President Abdhul Kalam with Amma (Mata Amritanandamayi)

இவர்களது எளிய மொழிகள் சிக்கலான சாத்திரங்களுக்கும் தெள்ளிய விளக்கங்களாக அமையும். அது மட்டுமல்லாது, கால தேச மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப சனாதன மதத்தில் சில மாற்றங்களையும் புதிய பாதைகளையும் உருவாக்கித் தம் பக்தர்களை வழிநடத்துவர் இந்த அவதார புருஷர்கள்.

இவர்களில் சிலர் சுயம்புக்கள். அதாவது பிறவியிலிருந்தே ஞானம் பெற்றவர்கள். ஆயினும் அவதார புருஷர்கள் சிலர் தம் இளம் சாதனா காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வ ரூபத்தை பக்தி செய்தவர்களாகவும், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்மீகப் பாதையைக் மேற்கொண்டவர்களாகவும் இருந்து தம் இறை நிலையை எத்தியதாகவும் நாம் அவர்கள் சரிதத்தில் காண்போம்.

ஆனால் நிறை நிலை பெற்ற அவர்கள் பெரும்பாலும் மதங்கள், உட்பிரிவுகள், சாதி, இன வட்டங்களின் எல்லைகளைக் கடந்து நின்று, அனைத்து வகை மக்களையும் ஈர்க்கும் ஓர் தெய்வீக அன்பின் வடிவங்களாகவே இருப்பார்கள். பல்வேறு ருசிகள், வாசனைகள், வேறுபாடுகளைச் சுமந்து கொண்டு தம்மிடம் வரும் அன்பர்களுக்கு அவரவர்களுக்கு ஏற்ற ஆன்மீக மார்க்கத்தைக் காட்டியருளுபவர்களாக விளங்குவார்கள். அறிவியலுக்கோ, பகுத்தறிவுக்கோ எட்டாத எத்தனையோ அற்புதங்களை இவர்கள் தம் பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் நிகழ்த்திக் காட்டி தம்மைச் சரணடைந்தவர்களின் சிரத்தை, பக்தி, விசுவாசத்தைத் திடப்படுத்தி ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற ஒளி நல்குவார்கள்.

பக்தர்கள்கள், ஆன்மீகத் தேடல் மிக்க சாதகர்களைத் தவிர, கள்ளம் கபடமற்ற உள்ளம் கொண்ட சாமானிய மக்களும் கூட அவதார புருஷர்களால் பெரிதும் ஈர்க்கப் பட்டு வந்து அவர்களைச் சரணடைந்து, அவர்களின் அருளால் தம் உலகியல் வாழ்வில் வரும் கஷ்டங்கள், நோய்கள், பிரச்சனைகள், துக்கங்களுக்கு எளிதில் தீர்வுகாண்பார்கள். தாம் பெற்ற அத்தகைய அற்புதமான நிவாரணங்கள் மூலம் அவர்களது இறை நம்பிக்கை திடமாகி, அவர்களும் காலப் போக்கில் ஆன்மீகப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் பக்குவம் பெறுவார்கள்.

கவனிக்க — ஞான மார்க்கத்தில் அவதாரம் எனும் பேச்சுக்கு இடமில்லை

நமது இந்து மதத்தின் அத்வைதக் கோட்பாட்டை வலியுறுத்தும் ஞான மார்க்கத்தில் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறு வேறு அல்ல. படைப்பில் உள்ள அனைத்துமே இறைவனே;  மாயையினாலும் அகங்காரத்தாலும் பீடிக்கப்பட்டு ஜீவன் தன்னை இறைவனிடமிருந்து வேறாய் எண்ணும் அஞ்ஞானத்தினால் பேதத்தைக் காண்கிறான். அந்த அஞ்ஞானம் போனால், தான் இறைவனேயன்றி வேறில்லை என்பதை ஜீவன் உணர்வான். ஆக, நாம் எல்லாருமே அடிப்படையில் இறை சொரூபமே. ஆகவே எவரோ ஓரிருவர்தான் அவதார புருஷர்களாய் வருகிறார்கள் என்கிற கோட்பாடு ஞான மார்க்கத்தில் இல்லை! நாம் எல்லாருமே அவதாரங்கள் தான்!

ஆனால் (நான் வேறு இறைவன் வேறு) எனும் துவைத உணர்வை ஏற்கும் பக்தி மார்க்கத்தில் அவதாரம் ஓர் முக்கியமான விஷயமாகிறது. பக்தர்கள் இறைவனுடன் கூடி வாழ்ந்து அவன் லீலைகளைக் கண்டு ஆனுபவித்து ஆனந்திக்கும் பேறைத் தரவே இறைவன் அவதரித்து வருகிறான்.

அவதார புருஷர்களை எல்லோராலும் அடையாளம் காணமுடியாது

இறைவனின் மாயா விளையாட்டில் இதுவும் ஓர் முக்கியமான நிதர்சனமே!

இன்று நாம் இறையவதாரங்களான ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் தெய்வமாகக் கொண்டாடினாலும், அவர்கள் அவதரித்த காலத்தில் அவர்களை எதிர்த்தவர்களும், விமரிசித்தவர்களும் அவதூறு பேசியவர்களும் இருக்கத்தான் செய்தார்கள்!

பொதுவாகவே மிகப் பரவலாய் பலருக்கும் இறைவனை ஏதோ தொலை தூரத்தில் ஆகாயத்தில் ஒரு வைகுண்டத்திலோ, சுவர்க்கத்திலோ, பர மண்டலத்திலோ, கைலாயத்திலோ இருப்பதாக ஒப்புக்கொள்வது தான் எளிதாக இருக்கிறது. அடுத்தபடியாக,  இறைவனின் வெவ்வேறு ரூபங்களையும், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் மனித வடிவில் வாழ்ந்த அவதாரங்களான ராமரையும், கிருஷ்ணரையும் கோவில்களில் விக்கிரக வடிவில் கும்பிட்டு வணங்கிப் போவதே ஏற்புடையதாக இருக்கிறது. நிகழ் காலத்தில்,  நம்முள் ஒருவராக ரத்தமும் சதையும் கொண்ட மனித வடிவில்  ஒருவரை இறைவனாகக் காண்பது ஒப்ப முடியாமல் இருக்கிறது!

வரையறைக்கு உட்பட்ட தன் சிற்றறிவை வைத்துக்கொண்டு, மகாத்மாக்களை எடை போட்டு அவர்களை இழித்துப் பேசுவதும், அவதூறுகளைக் கூறுவதும், ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள், பாமர மக்களிடம் மூட நம்பிக்கையை வளர்த்து முட்டாளாக்குபவர்கள், பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதவர்கள், போலிச்சாமியார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லியும் எள்ளி நகையாடுபவர்கள் பலர் உண்டு.

சமீப காலத்தில் வாழ்ந்து செத்துப் போன மகாத்மாக்களைக் கூட ஒரு வேளை ஒப்புக்கொண்டாலும் கூட,  உயிரோடு வாழும் அவதார புருஷர்களை இவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டார்கள்!

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவதாரங்கள்  பற்றிக் கூறும் கருத்துகள் மிக முக்கியமானவை

தம்மை ஓர் அவதாரமாக தம் அந்தரங்க பக்தர்களிடையே வெளிப்படுத்திய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், இறை அவதாரம் பற்றிப் பல பொன்னான கருத்துகளை  மிக எளிமையாகத் தம் உபதேசங்களில் தந்திருக்கிறார்.   அவற்றில் சிலவற்றை இங்கு காண்போம்:

 • “அவதார புருஷர்களிடம் ஞானமாகிய சூரியனையும் பக்தியாகிய சந்திரனையும் ஒரே சமயத்தில் காண முடியும்.”
 • “இறைவனின் லீலைகளில் (திருவிளையாடல்களில்) , ஈசுவர லீலை,தேவ லீலை, நர லீலை, ஜகத் லீலை என்று பல லீலைகள் உள்ளன. நர லீலையில் (மனித லீலையில்)தான் அவதாரம் நிகழ்கிறது.”
 • “நித்தியம் யாருடையதோ, அவருடையதே லீலையும். பக்தர்களுக்காக லீலை. மனித வடிவில் பார்த்தால் தானே பக்தர்கள் அவரை நேசிக்க முடியும்?”
 • “இறைவன் மனிதர்களிடம் அதிகம் பிரகாசிக்கிறான்; இறைவனைத் தேடவேண்டுமென்றால், அவதார புருஷர்களிடம் தேட வேண்டும் . பசுவின் சாரம் அதன் பால்; பால் வேண்டுமென்றால் பசுவின் மடியில் தான் தேடவேண்டும். அவதார புருஷர்கள் பசுவின் மடியைப் போல.”
 • “அவதார புருஷர்களை அறிய விரும்பினால், இறைக் காட்சி பெற விரும்பினால் சாதனை அவசியம்”.
 • “ஞான ஆராய்ச்சி வழியில், இறைவனில் லீலை கனவு போல உண்மையற்றதாகி விடுகிறது; ‘நான்; எனும் எண்ணம் கூடப் பறந்துவிடுகிறது; இந்த வழியில் அவதாரம் ஒப்புக்கொள்ளப் படுவதில்லை. ஆனால் இது மிகக் கடுமையான பாதை. பக்தர்களுக்கு உதவாது;  அதனால்தான் இறைவன் அவதரித்து பக்தியைக் குறித்து உபதேசிக்கிறார்; சரணடையச் சொல்கிறார்”.
 • “இறைவன் அவதார புருஷர்களிடம் தான் அதிகமாக வெளிப்படுகிறான்; எனவே அவதார புருஷர்கள் உடம்புடன் இருக்கும்போதே பக்தர்கள் அவர்களை வழிபட்டு சேவை செய்ய வேண்டும்”.
 • “இறைவன் மனிதனாக அவதரிக்குபோது அவரை [அந்த உருவில்] தியாயானிப்பது எளிதாகிறது. உடல் ஒரு திரை மட்டுமே. உள்ளே நாராயணன் உள்ளார். லாந்தர் விளக்கின் உள்ளே விளக்கு எரிவது போல்.”
 • “அவதார புருஷர்களை நினைப்பது, இறைவனை நினைப்பதே”.
 • “ராமன் இறையவதாரம் என்றால்  சீதையைப் பிரிந்தபோது அழுதாரே என்று கேட்கிறார்கள்.  பஞ்ச பூதங்களால் ஆன இந்த உடம்பை எடுத்து வந்தாலே, உடலுக்குள்ள பசி, தாகம் போன்ற பலவும் அவதார புருஷர்களுக்கும் இருக்கின்றன; ஏன், நோய், மனக்கவலை போன்றவை கூட இருக்கின்றன. அத்தகைய ஒருவரை அவதாரம் என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்று கேட்கிறார்கள்.  இதற்கு “பஞ்ச பூதங்கள் எனும் வலையில் அகப்பட்டுக் கொண்டு பிரம்மமும் கண்ணீர் வடிக்கிறது” என்பது தான் என் பதில்”.

-=0()0=-

Loading

The Brahma Sutras (Vedanta Sutras)

What are Brahma Sutras?

Brahma Sutras or Vedanta Sutras are very cryptic and extremely short notes written in Sanskrit to serve as points or hints to understand without conflicts the elaborate teachings available in Upanishads (Vedanta) . The word Sutra in sanskrit means an extremely short sentence containing some information in a nutshell. Another meaning of Sutra is thread/ string. The knowledge of Brahman (God) or the teachings of Vedanta are brought together like beads in a string in this scripture.

Brahma Sutras are clues or aids to memory on the study of Vedanta. They can not be understood without a lucid commentary (Bhashya). The commentary also is in need of further elaborate explanation from a competent Guru/ Acharya for earnest students of scriptures to comprehend the subject matter.

Brahma Sutras are also known as Uttara Mimamsa. Uttara means the latter. Upanishads are the latter part of Vedas. Mimamsa means the investigation or enquiry into the connected meaning of the sacred texts.

What is its importance as a Hindu scripture?

Considering the importance of its contents, Brahma Sutra is one of the three prime source books of Hindu Philosophy having allegiance to Vedas. The Upanishads (Vedanta), The Bhagavad Gita and Brahma Sutras are the three reference books and together they are called Prasthanathraya. Upanishads are known as Shruti Prasthanam (essense of Vedic knowledge), the Bhagavad Gita is known as Smriti Prasthanam. Smritis are essence of derived, secondary  knowledge from Vedas serving as guidance for practical life covering dharma shastras (teachings on righteousness), Puranas, Itihasas (mythological stories) and essential spiritual teachings. Brahma Sutras are known as Nyaya Prasthanam or Tharka Prasthanam (Logical essence of Vedantas).

When was Brahma Sutras composed? Who was its author?

Historians say that the practice of writing scriptures in the form of Sutras existed between 400 BCE to 400 CE and hence the origin of Brahma Sutras could be sometime in this period. But based on the contents of Brahma Sutra, where Buddhist and Jain philosophies too are discussed,many scholars are of the opinion that it is a work done after the period of Buddha and Mahavir (Jainism). Accordingly, some historians assess that Brahma Sutras were written some time in 2nd century CE and some say 4th Century CE.

The Rishi Badarayana Vyasa was the author of Brahma Sutra.

Vyasa is credited with compiling all 4 vedas and also authoring the epic Mahabharata and many Puranas. But the historical period of those scriptures were far earlier than the period of Brahma Sutras.

Since ‘Vyasa’ is considered a title rather than a name, it is also argued that the Vyasa of Mahabharata (known as Krishna Dvaipayana) is different from the Vyasa of Brahma Sutras (known as Badarayana).

What are the essential contents of Brahma Sutras?

Brahma Sutras essentially discuss Ontology – Nature of Man, God, Universe, life, creation and their interrelationships. It also deals a little with Eschatology — death and post-death scenario. The Sutras highlight not only on how the creation came from God (Brahman) but also how God himself is part and parcel of the created. The sutras establish that human being is essentially Atman and hint on the nature on atman and how the Atman is related to Paramatman (God, Brahman).  It gives hints on spiritual practices particularly on meditation. it also throws hints on what happens at the time of death and the post death scenario of normal mortals and how it differs from the death of realized saints.

All the notes in Brahma Sutras on the above are essentially based on the teachings available in Upanishads (Vedanta), particularly on Chandogya Upanishad and Brihadaranyaka Upanishad. The Sutras also touch upon other Hindus Sashtras  Mimamsa and Samkya and also on the philosophies of Buddhism and Jainism  to throw hints on how Vedanta differs from their view point.

Brahma Sutras indicate renunciation as the ultimate way to attain realization. Hence it is also known as Bikshu Sutra (Bikshu means a renunciate who eats by begging food).

The Brahma Sutras have been contained in 4  Adhyayas (chapters) and each chapter contains 4 Padas (sections) . In each Pada, there are several adhikaranas (Topics or propositions) containing the Sutras. Totally, there are about 555 Sutras , based on Sri Shankaracharya’s commentaries on Brahma Sutras.  They are grouped in 191  adhikaranas. Each adhikarana consist of five parts:—(1) Thesis or Vishaya, (2) Doubt or Samsaya, (3) Anti-thesis or Purvapaksha, (4) Synthesis or right conclusion or Siddhanta and (5) Sangati or agreement of the proposition with the other parts of the Sastra.

(The four chapters and their contents in Each Pada’s  adhikaranas in brief are given at the end of this article).

Can a person with a rudimentary knowledge on Hindu philosophies and good knowledge in Sanskrit understand Brahma Sutras? Will reading a direct translation of Brahma Sutras in other languages be helpful in understanding Hindu philosophy on God better?

No. Not at all.

The Sutras as such will be totally incomprehensible for plain sanskrit scholars.  Same is the case with direct translation too. Even with a reasonable knowledge in Hindu philosophies, one cannot make head or tail of reading Brahma Sutras directly. Brahma Sutras have to be comprehended only through commentaries (Bhashyams).

Here is a sample of  a few Sutras directly translated:

From Chapter 1, Padam (Section 2):

Sutram 1: “As this teaching is popular
Sutram 2: “As the qualities proposed match
Sutram 3: “As not matching, it is not life force with body
Sutram 4: “As Karma and doer are mentioned”
Sutram 5: “Due to difference in wording
Sutram 6: “As per Smriti too
Sutram 7: “The place is mentioned small, likewise that too is mentioned small, if cannot be God, it is not so, as it is told for meditation and as vast as sky”
Sutram 8: “If experience of pain / pleasure is present, it does not match; because of difference
Sutram 9: “God is the eater as the entire cosmos is absorbed
Sutram 10: “As it happens

Doesn’t it look extremely obvious that nothing meaningful could be obtained from these even by a scholar who knows Hindu philosophies  well?

On the other hand, if you take Upanishads and Bhagavad Gita, a person with rudimentary knowledge on Hindu philosophies may  reasonably understand their direct translations even without explanations. It is quite likely that many doubts and confusions may linger, but still one can definitely grasp considerably on the subjects by reading the direct scripture (if knowledgeable in Sanskrit) or through direct translations.

It is  obviously not so with Brahma Sutras. As already mentioned and seen, the Sutras are extremely cryptic notes, serving as systematically organized and sequentialized hints to aid and rekindle the memory of the earnest students of philosophy in relating to the larger elaborations and references taught by the gurus through the Bhashyas (commentaries).

The bhashyas relate which particular verse of which Upanishad is referred to in a Sutra; or which Sankhya philosophical text is being negated in which Sutra; or which  statement from a Smriti is associated with which Sutra; what is the wholesome meaning of each Sutra or each adhikarana and so on.

If read with Bhashyams (commentaries) will the Brahma Sutras serve as an adequate source of knowledge of Hindu philosophies?

No. Brahma Sutras are NOT independent source of spiritual knowledge like Bhagavad Gita or Upanishads.

Brahma Sutras with Bhashyams, when heard through the explanations of one’s Guru, at the best serve as a guide to remove any confusions, misunderstandings and doubts on Upanishads, for those who have already studied Vedanta in depth. They can also help in clearing any added confusions on account of reading other scriptures like Mimamsa, Samkya philosophy or philosophies of Buddhism and Jainism.

Is Brahma Sutras meant more for scholars and Pundits?

Yes, more or less.

Even to understand Brahma Sutras with appropriate Bhashyams, one must have studied and reasonably grasped at least the 12 major Upanishads and Bhagavad Gita; a reasonable exposure to Purva Mimamsa, Nyaya and Samkya philosophies too are essential. In the olden days, only highly qualified and brilliant Pundits (Brahmins) with a good grasp of Sanskrit language and  keen, earnest seekers of spirituality with a thirst for grasping the highest knowledge on Brahman (also possessing the knowledge of Sanskrit) were fit for learning Brahma Sutras.

It must be noted that the Bhashyams too were only in Sanskrit and a mere understanding of Sanskrit would not just help in deciphering the bhashyams too. A qualified Guru’s teaching and explanation using the bhashyams and appropriate references to the source texts in Upanishads and other scriptures are essential.

For present day scholars and earnest seekers of core philosophy of Hinduism too, the same conditions are applicable, except for the fact that they can make good with translations of the originals from Sanskrit to their own languages. In any case, the teaching from a qualified Guru can never be dispensed with.

Are there many Bhashyams (commentaries) on Brahma Sutras?

Yes; indeed.

Badarayana’s disciples must have learned and memorized Brahma Sutras and also received and absorbed the Bhashyam, to be transmitted to next generations by word of mouth. Over a period of time, Sutras  (and probably bhashyams) might have started appearing in written form in palm leaves. Across centuries, the original bhashyams too could have been lost.

The earliest available and reportedly the most authentic commentary on Brahma Sutras is from Sri Shankaracharya (788-820 CE) and his bhashyam is based on his Advaita philosophy. In the subsequent centuries, several other commentaries appeared from different Acharyas by offering their explanations of the particular school of philosophy they professed. Thus there are bhasyams written by Sri Bhaskara and Sri Yadava Prakasha (10th & 11th Century) based on Bheda-Abheda school of thought, Sri Ramanujacharya (11th/12th Century) based on his Vishitadvaita school of thought, Sri Madhvacharya (13th/14th Century) based on his Dvaita School of philosophy, Srikanta (13th Century) based on Saiva Siddhanta and so on.

Down the line of disciples of the masters (who wrote the original commentaries), across time, even comprehending the bhashyas got difficult, needing further enlightenment on the original bhashyams. Thus several additional explanations to the original teachings too came, written by latter disciples.

Why are there different schools of interpretations?  What is the impact?

The technique of Sutras served as  effective mode of teaching  in a period when propagation of Vedic knowledge was primarily through word of mouth and not through writing.

But the negative outcome of this technique could be that there was tremendous scope for losing (fully or partially) the associated teachings with the Sutras,  or distorting and twisting the original teachings associated with the Sutras, while the Sutras themselves, being brief, were memorized and transmitted reasonably accurately and in latter periods got written in palm leaves.

The original teachings contained in Upanishads are essentially non-dualistic (Advaita) in their core, which have been expressed by the rishis in poetic form directly based on their experience. They also contain metaphors, allegories and parables which give scope for different interpretations. We have seen already how the direct meaning of Sutras are so cryptic and vague; naturally, the sutras coupled with allegories in the Upanishads do provide enough scope for different interpretations.

The spiritual experiences attained by different acharyas at different periods of histories and their own convictions of their experiences to be truer than Advaitic experience of the rishis gave them the impetus to give different meanings to the sutras and also to the Upanishad statements; some upanishad statements also have the scope of differing from purely advaita point of view . Added to these is the scope available in Sanskrit language per se to spit or combine words to get different meanings.

Swami Shivananda says, “Sanskrit is very elastic. It is like Kamadhenu or Kalpataru. You can milk out of it various kinds of Rasas according to your intellectual calibre and spiritual experiences. There fore different Acharyas have
built different systems of thought or cults by interpreting the Sutras in their own ways and became founders of sects.”

Swami Vivekananda says, “...the problem gets compounded by the acharyas who wrote the commentaries. A commentator interpreting the Sutras from Advaita point of view retains phrases emphasizing the advaita angle, but distorts the meaning of certain words that seem to convey Dvaita concept. A sanskrit word meaning ‘birthless’ (ajah) gets conveniently distorted to read ajaa to mean a female goat! If not worse, at least in a similar fashion, the acharyas of Dvaita conveniently distort Vedic words and phrases conveying Advaita concept, while retaining those giving a dvaita angle of meaning!”

Added to this is another reality that the number of Sutras referred and quoted by these Acharyas too vary. While Sri Sankara’s commentary is based on 192 adhikaranas and 555 sutras, Sri Ramanujar’s is based 155 adhikaranas and 545 sutras and Shi Madhvar’s is based on 223 adhikaranas and 564 sutras.

Naturally, we get an impression that the writers of commentaries could have played with and distorted, to some extent, the original purport and conception of Sutras by Badanarayana!

For an English reader, which could be a good commentary on Brahma Sutras to read?

It is felt that Brahma Sutra commentaries done by Swami Shivananda (Divine Life Society, Rishikesh) which is based predominantly on Sri Shankara’s Bhashyam is a good one, very neatly arranged and written in an easily comprehensible style.

 

 

To give a birds eye view of what Brahma Sutras broadly contain, the chapter wise contents are given below (based on the above book):

(Note: Each bullet below corresponds to each adhikarana)

Chapter 1: Samanvaya Adhikaram

In the first chapter the author shows that all the Vedic texts uniformly refer to Brahman and find their Samanvaya (reconciliation) in Him.

(Ch. 1)  Section (Pada) 1

 1. The enquiry into Brahman and its prerequisites.
 2. Definition of Brahman
 3. Brahman is realisable only through the scriptures
 4. Brahman is the main purport of all Vedantic texts
 5. Brahman (the intelligent principle) is the First Cause
 6. Anandamaya is Para Brahman.
 7. The being or person in the Sun and the eye is Brahman.
 8. The word Akasa must be understood as Brahman
 9. The word ‘Prana’ must be understood as Brahman
 10. The light is Brahman.
 11. Prana is Brahman

(Ch. 1) Section (Pada) 2

 1. The Manomaya is Brahman
 2. The eater is Brahman.
 3. The dwellers in the cave of the heart are the individual soul and Brahman.
 4. The person within the eye is Brahman.
 5. The internal ruler is Brahman.
 6. That which cannot be seen is Brahman.
 7. Vaisvanara is Brahman.

(Ch. 1) Section (Pada) 3

 1. The abode of heaven, earth etc. is Brahman
 2. Bhuma is Brahman
 3. Akshara is Brahman
 4. The Highest person to be meditated upon is the Highest Brahman
 5. The Dahara or the ‘Small Akasa’ is Brahman
 6. Everything shines after Brahman
 7. The person of the size of a thumb is Brahman
 8. The Devas also are entitled to the study of Vedas and to meditate on Brahman
 9. The right of the Sudras to the study of Vedas discussed
 10. The Prana in which everything trembles is Brahman
 11. The ‘light’ is Brahman
 12. The Akasa is Brahman
 13. The Self consisting of knowledge is Brahman

(Ch. 1) Section (Pada) 4

 1. The Mahat and Avyakta of the Kathopanishad do not refer to the Sankhya Tattvas.
 2. The Aja of Svetasvatara Upanishad does not mean Pradhana.
 3. The five-fold-five (Pancha-panchajanah) does not refer to the twenty-five Sankhyan categories.
 4. Brahman is the First cause.
 5. He who is the maker of the Sun, Moon, etc. is Brahman and not Prana or the individual soul.
 6. The Atman to be seen through hearing etc., of the Brihadaranyaka Upanishad (II-4-5)  is Brahman and not Jivatma
 7. Brahman is both the efficient and the material cause
 8. The arguments which refute the Sankhyas refute the others also.

Chapter 2: Avirodha Adhikaram

In the second  chapter, alternative concepts in other Shastras are confronted and  proved that there are no conflicts in Upanishad interpretations.

(Ch. 2)  Section (Pada) 1

 1. Refutation of Smritis not based on Srutis
 2. Refutation of Samkhya Yoga
 3. Brahman can be the cause of the universe, although It is of a contrary nature from the universe.
 4. Kanada and Gautama Refuted
 5. The distinctions of enjoyer and enjoyed do not oppose unity
 6. The world (ef fect) is non-dif fer ent from Brah man (the cause)
 7. Brahman does not create evil
 8. Brahman is the cause of the world
 9. Brahman is the material cause of the universe, though He is without parts
 10. Fully-equipped Brahman
 11. Final end of Creation
 12. Brahman is neither partial nor cruel
 13. Saguna Brahman necessary for creation

(Ch. 2)  Section (Pada) 2

 1. Refutation of the Sankhyan theory of the Pradhana as the cause of the world.
 2. Refutation of the Vaiseshika view
 3. Refutation of the atomic theory of the Vaiseshikas
 4. Refutation of the Bauddha Realists
 5. Refutation of the Bauddha Idealist
 6. Refutation of the Jaina Doctrine
 7. Refutation of the Pasupata System
 8. Refutation of the Bhagavata or the Pancharatra school

(Ch. 2)  Section (Pada) 3

 1. Ether (Akasa) is not eternal but created
 2. Air originates from ether
 3. Brahman (Sat) has no origin
 4. Fire originates from air
 5. Water is produced from fire
 6. Earth is created from water
 7. Brahman abiding within the element is the creative principle
 8. The process of dissolution of the elements is in the reverse order from that of creation
 9. The mention of the mind and intellect does not interfere with the order of creation and reabsorption as they are the products of the elements
 10. Births and deaths are not of the soul
 11. The individual soul is eternal. ‘It is not produced’
 12. The nature of the individual soul is intelligence
 13. The size of the individual soul
 14. The individual soul is an agent
 15. The soul is an agent as long as it is limited by the adjuncts
 16. The soul is dependent on the Lord, when he works
 17. Relation of the individual soul to Brahman

(Ch. 2)  Section (Pada) 4

 1. The Pranas have their origin from Brahman
 2. The number of the organs (organs of knowledge and action)
 3. The organs are minute in size
 4. The chief Prana has also an origin from Brahman
 5. The chief Prana is different from air and sense functions
 6. The minuteness of the chief Prana
 7. The presiding deities of the organs
 8. The organs are independent principles and not functions of the chief Prana
 9. The creation of names and forms is by the Lord and not by the individual soul

Chapter 3: Sadhana Adhikaram

In the third  chapter, the means of attaining Brahman are described.

(Ch. 3)  Section (Pada) 1

 1. The soul at the time of transmigration does take with it subtle parts of the elements
 2. The souls descending from heaven have a remnant of Karma which determines their birth
 3. The fate after death of those souls whose deeds do not entitle them to pass up to Chandraloka
 4. The soul on its descent from the Chandraloka does not become identified with ether, etc., but attains a similarity of nature
 5. It takes only a short time for the descent of the soul
 6. When the souls enter into plants, etc., they only cling to them and do not themselves become those species

(Ch. 3)  Section (Pada) 2

 1. The soul in the dream state
 2. The soul in dreamless sleep
 3. The same soul returns from deep sleep
 4. The nature of swoon
 5. The nature of Brahman
 6. The Neti-neti text explained
 7. Brahman is one without a second
 8. The Lord is the giver of the fruits of actions

(Ch. 3)  Section (Pada) 3

 1. The Vidyas having identical or the same form found in scriptures constitute one Vidya
 2. Particulars of identical Vidyas mentioned in different Sakhas or places are to be combined into one meditation
 3. Those Vidyas with different subject-matter are separate, even if there may be some similarities
 4. It is appropriate to specialise OM by the term ‘Udgitha’
 5. Unity of the Prana-Vidya
 6. Attributes like Bliss, etc., of Brahman have to be combined into one meditation
 7. Katha Upanishad (I.3.10-11) teaches merely that the Self is higher than everything else
 8. The Self mentioned in Aithreya  Upanishad  I.1. is the Supreme Self and the attributes of the Self given elsewhere should be combined with this meditation.
 9. Only thinking water to be the dress of Prana is enjoined in the Prana-Vidya
 10. Vidyas of the same Sakha which are identical should be combined, in meditation
 11. The names ‘Ahar’ and ‘Aham’ of Brahman occurring in Brihadaranyaka Upanishad (V.5.1-2) cannot be combined
 12. Attributes of Brahman occurring in the Ranayaniya Khila constitute an independent Vidya
 13. The Purusha Vidya in the Chhandogya and the Taittiriya are not to be combined
 14. Unconnected Mantras and sacrifices mentioned in certain Upanishads do not belong to Brahma-Vidya
 15. The statement that the good and evil deeds of a person go respectively to his friends and enemies is true for texts that mention discarding of such actions by him
 16. The shaking off of good and evil by the man of Knowledge occurs only at the time of his death
 17. The knower of Saguna Brahman alone goes along Devayana, and not the knower of Nirguna Brahman
 18. The passage of the soul by Devayana applies equally to all Vidyas of Saguna Brahman
 19. Perfected souls may take a corporeal existence for divine mission
 20. The negative attributes of Brahman mentioned in various texts are to be combined in all meditations on Brahman
 21. Mundaka Upanishad III.1.1 and Katha Upanishad I.3.1 constitute one Vidya
 22. Brihadaranyaka Upanishad III.4.1 and III.5.1 constitute one Vidya
 23. The Sruti prescribes reciprocal meditation in Aithreya Upanishad (II.2.4.6)
 24. Brihadaranyaka Upanishad (V.4.1 and V.5.3) treat of one Vidya about Satya Brahman
 25. Attributes mentioned in Chandhyogya Upanishad  (VIII.1.1) and Brihadaranyaka Upanishad  (IV.4.22) are to be combined on account of several common features in both texts
 26. Pranagnihotra need not be observed on days of fast
 27. Upasanas mentioned in connection with sacrifices are not their parts, but separate
 28. Meditations on Vayu and Prana are to be kept separate notwithstanding the essential oneness of these two
 29. The fires in Agnirahasya of the Brihadaranyaka are not part of the sacrificial act, but form an independent Vidya
 30. Atman is an entity distinct from the body
 31. Upasanas connected with sacrificial acts, i.e., Udgitha Upasana are valid for all schools
 32. Vaisvanara Upasana is one entire Upasana
 33. Various Vidyas like the Sandilya Vidya, Dahara Vidya and so on are to be kept separate and not combined into one entire Upasana
 34. Any one of the Vidyas should be selected according to one’s own option or choice
 35. Vidyas yielding particular desires may or may not be combined according to one’s liking
 36. Meditations connected with members of sacrificial acts may or may not be combined according to one’s liking

(Ch. 3  Section (Pada) 4

 1. Knowledge of Brahman is independent of sacrificial acts
 2. Sannyasa is prescribed by the scriptures
 3. Scriptural texts as in Chhandhyogya Upanishad (I.1.3.) which refer to Vidyas are not mere praises but themselves enjoin the meditations
 4. The stories mentioned in the Upanishads do not serve the purpose of Pariplavas and so do not form part of the ritualistic acts. They are meant to euloigise the Vidya taught in them
 5. Sannyasins need not observe ritualistic acts, as Brahma Vidya or knowledge serves their purpose
 6. Works prescribed by the scriptures are means to the attainment of knowledge
 7. Food-restrictions may be given up only when life is in danger
 8. The duties of Asrama are to be performed by even one who is not desirous of salvation
 9. Those who stand midway qualified for knowledge; between two Asramas also are
 10. He who has taken Sannyasa cannot revert back to his former stages of life
 11. Expiation for one who has broken the vow of Sannyasa
 12. The life-long celibate who fails to keep up his vow must be excluded by society
 13. The meditations connected with the subordinate members of sacrificial acts (Yajnangas) should be observed by the priest and not by the sacrificer
 14. In Brihadaranyaka Upanishad ( III.5.1) meditation is enjoined besides the child-like state and scholarship
 15. Child-like state means the state of innocence, being free from egoism, lust, anger, etc.
 16. The time of the origination of knowledge when Brahma Vidya is practised
 17. Liberation is a state without difference. It is only one.

Chapter 4: Phala Adhikaram

In the fourth chapter the result of attaining Brahman is described.

(Ch. 4)  Section (Pada) 1

 1. Meditation on Brahman should be continued till knowledge is attained
 2. He who meditates on the Supreme Brahman must comprehend It as identical with himself
 3. The symbols of Brahman should not be meditated upon as identical with the meditator
 4. When meditating on a symbol, the symbol should be considered as Brahman and not Brahman as the symbol
 5. In meditation on the members of sacrificial acts the idea of divinity is to be superimposed on the members and not in the reverse way.
 6. One is to meditate sitting.
 7. There is no restriction of place with regard to meditation
 8. Meditations should be continued till death
 9. Knowledge of Brahman frees one from all past and future sins.
 10. Similarly good work do not affect the knower of Brahman.
 11. Works which have not begun to yield results are alone destroyed by knowledge and not those which have already begun to bear fruits.
 12. Permanent obligatory works enjoined by the Vedas for different Asramas are not to be given up.
 13. Sacrificial works not combined with knowledge or meditation also help in the origination of knowledge
 14. After enjoying the fruits of Prarabdha Karma the knower becomes one with Brahman

(Ch. 4)  Section (Pada) 2

 1. At the time of death the functions of the organs are merged in the mind.
 2. The function of mind is merged in Prana.
 3. The function of Prana is merged in the Jiva.
 4. The mode of departure from the body up to the way is common to both the knower of the Saguna Brahman and an ordinary man.
 5. The dissolution of fire etc., at the time of death in the Supreme Deity is only relative.
 6. The Pranas of the knower of Brahman do not depart at the time of death.
 7. The Pranas (organs) and elements of the knower of the Nirguna Brahman get merged in It at death.
 8. The Kalas of the knower of the Nirguna Brahman attain absolute non-distinction with Brahman at death
 9. The soul of the knower of the Saguna Brahman comes to the heart at the time of death and then goes out through the Sushumna Nadi.
 10. The soul of one who knows Saguna Brahman follows the rays of the sun after death and goes to Brahmaloka.
 11. Even if the knower of the Saguna Brahman dies in Dakshinayana, he still goes to Brahmaloka.

(Ch. 4)  Section (Pada) 3

 1. The path connected with the deities beginning with that of light is the only path that leads to Brahmaloka.
 2. The departing soul reaches the deity of the year and then the deity of the air.
 3. After reaching the deity identified with lightning, the soul reaches the world of Varuna.
 4. Light, etc., referred to in the text describing the path of the gods mean deities identified with light, etc., who conduct the soul stage after stage till Brahmaloka is reached.
 5. The departed souls go by the path of gods to Saguna Brahman.
 6. Only those who have taken recourse to the worship of Brahman without a symbol attain Brahmaloka.

(Ch. 4)  Section (Pada) 4

 1. The liberated soul does not acquire anything new but only manifests its essential or true nature.
 2. The released soul remains inseparable from the Supreme Soul.
 3. Characteristics of the soul that has attained the Nirguna Brahman.
 4. The soul which has attained the Saguna Brahman effects its desire by mere will.
 5. A liberated soul who has attained Brahmaloka can exist with or without a body according to his liking.
 6. The liberated soul which has attained the Saguna Brahman can animate several bodies at the same time.
 7. The liberated soul which has attained Brahmaloka has all the lordly powers except the power of creation.

To read the complete elaboration of the above subjects, here is the link to the site: Brahma Sutras (Swami Sivananda)

The pdf format of the book is also available for free download:  Click here

References:

 • Brahma Sutram (Tamil) By Swami Asuthoshananda (By Ramakrishna Math Chennai, Year 2013)
 • Deivatthin Kural (Tamil) – Part 2 (compilation of talks of Sri Kanchi Paramacharya) – Vanathi Publications, Chennai.
 • Upanishad Saram (Chandogyam, Brihadaranyakam and Brahma Sutra saram) By Sri Anna Subramaniam – Tamil – Ramakrishna Math Chennai (10th Edition 2016)
 • Brahma Sutras – Swami Sivananda – Divine Life Society

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading