Posts

The Concept of Avatar in Hinduism (Tamil)

இந்து மதம் காட்டும் அவதாரக் கொள்கை

எப்போதெல்லாம் பூமியில் நல்லோர்கள் துன்பத்துக்கு உள்ளாகிறார்களோ, தீயோரின் கைகள் மேலோங்கித் தர்மம் நிலை குலைகிறதோ அப்போதெல்லாம் இறைவன் அவதரித்து வருகிறார் என்பது இந்து மதத்தின் முக்கியமான நம்பிக்கைகளில் ஒன்று.

அவதாரம் என்றாலே ‘இறங்கி வருதல்’ என்றுதான் பொருள். அவசியமான தக்க சமயம் வரும்போது இறைவன் அவதரித்து வருகிறார் என்கிற செய்தியை பகவான் கிருஷ்ணரும் பகவத் கீதையில் “யதா யதாஹி தர்மஸ்ய….” எனும் சுலோகத்தில் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்:

அர்ஜுனா, எப்போதெல்லாம் தருமம் குன்றி அதர்மம் மேலெழுகிறதோ அப்போதெல்லாம் நான் அவதரிக்கிறேன்; சாதுக்களைக் காத்து, தீயோரை அழித்து தர்மத்தை நிலை நாட்ட யுகம் தோறும் நான் வந்துதிக்கிறேன்(ப.கீ. 4-7,8)

இறைவன் மனித வடிவெடுக்காது வேறு வடிவில் அவதரித்து வந்த (மச்சாவதாரம், கூர்மாவதாரம், நரசிம்மாவதாரம் போன்ற) அவதாரக் கதைகளையும் நமது இதிகாச புராணங்கள் விவரித்துள்ளன.

இந்துமதத்தின் அடிப்படையில் கடவுள் ஒருவரே. அவரை உபநிடதங்கள் ‘பிரம்மம்’ என்கின்றன. அந்தப் பிரம்மம் பெயர்-உருவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. எங்கும் பரந்தது; எல்லாவற்றிலும் உள்ளது; எல்லாவற்றையும் தன்னுள் அடக்கியது. பார்க்கப் போனால் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உயிருள்ள, உயிரற்ற அனைத்துமே அந்தப் பிரம்மத்தின் வெவ்வேறு விதமான வெளிப்பாடே. அந்தப் பிரம்மம் அணுவைக்காட்டிலும் நுண்ணியது; அதே சமயம் பிரம்மாண்டத்திலும் பிரம்மாண்டமானது.

ஆக, பிரம்மத்தில் எல்லாமே அடங்கியதால், பல்வேறு பெயர்-உருவத்துடன் கூடிய (ஈசுவரன் எனப்படும்) வழிபாட்டு தெய்வங்களும் அந்தப் பிரம்மத்தின் வெளிப்பாடே.

படைப்புக் கடவுளான பிரம்மா, காக்கும் கடவுளான விஷ்ணு, அழிக்கும் கடவுளான சிவன் எனும் மூன்று பிரதான தெய்வங்கள் இந்துமதத்தில் நாம ரூபங்களோடு கற்பிக்கப் பட்டுள்ளனர்.

அதில் விஷ்ணுவையே அந்தப் பரப் பிரம்மமாகக் கொண்டாடி வழிபடுவோர்கள் வைஷ்ணவர் எனப்படுகின்றனர். படைக்கும் கடவுளான பிரம்மாவே (படைப்புத் தொழிலை செய்வதற்காக) அந்த விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து விஷ்ணுவால் தோற்றுவிக்கப் பட்டவர்தாம் என்பது வைஷ்ணவர்கள் கொள்கை.

சைவ சம்பிரதாயப்படியோ, சிவனே அந்த பரப் பிரம்மம். அவரே எல்லாம். அவரது அடியும் முடியும் கூட பிரம்மா விஷ்ணுவுக்கு எட்டமுடியாதவை என்று சைவ புராணங்கள் கூறும்.

அவ்வாறே சக்தியை பரப் பிரம்மமாகக் கொண்டாடும் சாக்தர்கள், பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவனைப் படைத்ததே அந்த சக்திதான் என்பார்கள்.

நம்பிக்கைகள் எப்படி இருந்தாலும், பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் எனும் பிரதானக் கடவுளர்கள்; அவதாரங்கள் அல்ல.

(ஆயினும் ஒரு சில சாத்திரங்களில் இம்மூன்று தெய்வங்களையும் ‘குணாவதாரங்கள்’ என்று குறிப்பிடுவதும் உண்டு. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனப்படும் பிரகிருதியின் முக்குணங்களில் பிரம்மா சத்வகுண அவதாரமாகவும், விஷ்ணு ரஜோ குண அவதாரமாகவும், சிவன் தமோகுண அவதாரமாகவும் உருவகப் படுத்துவர்).

ஆயினும் இவர்கள் மானிடப் பிறவிகள் அல்லர்;  பிறப்பு இறப்பு அற்ற நித்திய தெய்வங்களாகவே கூறப்படுகின்றனர். புராணங்களில் இவர்களின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி கூறப்படும் கதைகள்,  ஈசுவர லீலை என்பதாக அறியப்படும்.

விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள்

நமது புராணங்களின் படி (விஷ்ணு புராணம், பாகவத புராணம் போன்றவற்றில்) பகவான் விஷ்ணுவே பற்பல அவதாரங்கள் எடுத்து உலகியரை இரட்சிக்க வருகிறார் என்று கூறுகின்றன. அவற்றில் பத்து அவதாரங்கள் சிறப்பாகக் குறிப்பிடப் படுகின்றன. அவை:

(1) மத்ஸ்யாவதாரம் (2) கூர்மாவதாரம் (3) வராகாவதாரம் (4) வாமனாவதாரம் (5) நரசிம்மாவதாரம் (6) பரசுராமாவதாரம் (7) ராமாவதாரம் (8) கிருஷ்ணாவதாரம் (9) பலராமாவதாரம் (10) கல்கியாவதாரம்.

பலராமருக்குப் பதில் புத்தரை அவதாரமாகச் சொல்வதும் உண்டு. கல்கி அவதாரம் இனிமேல்தான் கலியுகத்தில் நிகழவிருக்கிறது என்பது நம்பிக்கை.

அவதாரங்கள் பத்துக்குள் அடங்குவதல்ல

ஆயினும், இந்துமதப் புராணங்களிலேயே தலையாயதாகவும், பக்தி, ஞானம் இரண்டையும் சிறப்பாக விளக்கும் புராண நூலாகவும் கூறப்படும் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் மேற்கண்ட 10 அவதாரங்களுக்கும் உபரியாய் மேலும் 17 அவதாரங்கள் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளனர். இவர்களது சரித்திரங்களும் பாகவதத்தில் தரப்பட்டுள்ளன. (ஆக 27 அவதாரங்கள்). அந்த அவதார புருஷர்கள்:

(11) சனகர் (12) சனந்தர் (13) சனாதனர் (14) சனத்குமாரர் (15) நாரதர் (16) நரர் (17) நாராயணர் (18) கபிலர் (19) தத்தாத்ரேயர் (20) யாக்ஞர் (21) ரிஷபர் (22) பிருது (23) மோஹினி (24) கருடன் (25) தன்வந்திரி (26) வியாசர் (27) புத்தர்.

அவதாரத்தில் தெய்வீக வெளிப்பாட்டின் அளவு – பூர்ணம், அம்சம், கலை

நமது சில சாத்திரங்களில் படைப்பிலுள்ளவற்றில் வெளிப்படும் இறை சக்தி பற்றிக் குறிப்பிடும்போது ‘கலை’ எனும் ஓர் அளவைக் கூறுவதுண்டு. அதன்படி, செடி கொடிகளுக்கு 2 கலை, மிருகங்களுக்கு 2 – 3 கலை, சாமானிய மனிதர்களுக்கு 5- 6 கலை, ரிஷிகளுக்கும் மகாத்மாக்களுக்கும் 7 – 8 கலை என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். ராம அவதாரம் 12 கலை; கிருஷ்ணாவதாரம் 16 கலை என்பார்கள். 16 கலை அளவுள்ள கிருஷ்ணாவதாரம் பூர்ணாவதாரம் (முழுமையான அவதாரம்) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இவை தவிர, இறைவனின் ஒரு அம்சம் மாத்திரம் வெளிப்படும் அவதாரங்கள் அம்சாவதாரங்கள் எனப்படுகின்றனர். அதன்படி, மச்ச, கூர்ம, வராக, பலராம அவதாரங்களை அம்சாவதாரங்கள் என்பார்கள். ராமாயணத்தில் வரும் லக்ஷ்மண, பரத சத்ருக்கினர்களும் விஷ்ணுவின் அம்சமாகப் பிறந்தவர்களே.

மேலும் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் என்றும் ஒரு வகை சொல்லப்படுகிறது. இறைவனின் உக்கிரமான சக்தி இந்த அவதாரங்கள் மூலம் வெளிப்பட்டு பெருமளவில் அழிக்கும் சக்தி வேலை செய்யும். பரசுராமர் அவதாரம் சக்தியாவேச அவதாரமாகக் குறிப்பிடப் பெறுகிறது. நரசிம்மாவதாரமும் அவ்வாறே.

அவதாரங்கள் எண்ணிக்கைக்குட்பட்டவை அல்ல

அவதாரங்கள் எண்ணிலடங்கா என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பிடுவதாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூறுவதுண்டு. அது மெய்யாகவே இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. காரணம் இறையவதாரங்களைப் பற்றி (10 அவதாரங்கள், 27 அவதாரங்கள் என்றெல்லாம்) குறிப்பிடும் புராணங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப் பட்டவை. எப்போதெல்லாம் தர்மம் தாழ்ந்து அதர்மம் மேலோங்குகிறதோ அப்போதெல்லாம் அவதாரம் நிகழ்கிறது என்கிற கூற்றின்படி பார்த்தால், புராண காலத்துக்குப் பிற்பாடும் அவதாரங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருந்தாகவேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.

அவதார புருஷர்கள்

அப்படிப் பிற்காலத்தில் வந்த சில மகாத்மாக்கள் பக்தர்களால் அவதார புருஷர்களாகக் கொண்டாடப் பெறுகின்றனர். மெய்யான ஆன்மீக நாட்டம் உள்ள சாதகர்கள், நமது பண்டைய சாத்திர நூல்களுக்கும், புராணங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் அதே முக்கியத்துவத்தை இவர்களது போதனைகளுக்கும் வாழ்க்கை சரிதங்களுக்கும் அளிக்கிறார்கள்.

அவர்களில் சிலர்:

 • ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் — இவரை சிவனின் அவதாரமாகக் கருதுகின்றனர்.
 • ராமானுஜர்: தென்னாட்டு வைணவர்கள், இவரை லக்ஷ்மணன்/ பலராமன் /ஆதிசேஷனின் அவதாரமாகக் குறிப்பிடுவர்.
 • சைதன்ய மகா பிரபு: வங்காளத்தில் இவர் ராதையின் அவதாரமாகக் கொண்டாடப் பெறுகிறார்.
 • ஷிர்டி சாய்பாபா: மதங்களைக் கடந்து நிற்கும் இறைவனின் அவதாரமாக ஷிர்டி சாய் பக்தர்களால் கொண்டாடப் படுகிறார்.
 • சத்ய சாய்பாபா: சிவ சக்தியின் அவதாரம் என்பார்கள் சாய் பக்தர்கள்.
 • ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரம ஹம்சர்: இவர் காளியின் அவதாரமாகவும், சைதன்யரின் மறு அவதாரமாகவும் அதே சமயம் மதங்களைக் கடந்து நின்ற ஞானியாகவும் போற்றப் படுகிறார்.
 • பகவான் ரமண மகரிஷி: பூரண ஞானியான இவர் அவதாரம் எனும் கோட்பாட்டுக்குள் வராதவர் எனினும் அவரை முருகனாகக் கண்டு தரிசித்து முருகனின் அவதாரமாகக் கூறும் பக்தர்களும் உண்டு.
 • (அம்மா) மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி: தேவி பராசக்தியின்/ லலிதாம்பிகையின்/ பவதாரிணியின் அவதாரமாகவே இவரது பக்தர்கள் இவரைப் போற்றுகின்றனர். இவரை ‘சிவ சிக்தி ஐக்கிய ரூபிணி’ என்றும் கூறுவர். ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணர்-சாரதா தேவியின் அவதாரத்தின் தொடர்ச்சி என்பார்கள் ராமகிருஷ்ணர் பாரம்பரியத்தில் வந்து அம்மாவிடம் சேர்ந்த பக்தர்கள்.

இவர்களில் பலரும் தம் தாய் மொழியிலேயே, சாமானியருக்கும் புரியும் வகையில் மிகவும் எளிமையாகத் தமது உபதேசங்களை நல்குவர். ஆயினும் இவர்களது வாக்குகள் நமது பண்டைய சாத்திரங்களின் சாரமேயன்றி வேறில்லை என்பதை சான்றோர் அறிவர்.

Former President Abdhul Kalam with Amma (Mata Amritanandamayi)

இவர்களது எளிய மொழிகள் சிக்கலான சாத்திரங்களுக்கும் தெள்ளிய விளக்கங்களாக அமையும். அது மட்டுமல்லாது, கால தேச மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப சனாதன மதத்தில் சில மாற்றங்களையும் புதிய பாதைகளையும் உருவாக்கித் தம் பக்தர்களை வழிநடத்துவர் இந்த அவதார புருஷர்கள்.

இவர்களில் சிலர் சுயம்புக்கள். அதாவது பிறவியிலிருந்தே ஞானம் பெற்றவர்கள். ஆயினும் அவதார புருஷர்கள் சிலர் தம் இளம் சாதனா காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வ ரூபத்தை பக்தி செய்தவர்களாகவும், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்மீகப் பாதையைக் மேற்கொண்டவர்களாகவும் இருந்து தம் இறை நிலையை எத்தியதாகவும் நாம் அவர்கள் சரிதத்தில் காண்போம்.

ஆனால் நிறை நிலை பெற்ற அவர்கள் பெரும்பாலும் மதங்கள், உட்பிரிவுகள், சாதி, இன வட்டங்களின் எல்லைகளைக் கடந்து நின்று, அனைத்து வகை மக்களையும் ஈர்க்கும் ஓர் தெய்வீக அன்பின் வடிவங்களாகவே இருப்பார்கள். பல்வேறு ருசிகள், வாசனைகள், வேறுபாடுகளைச் சுமந்து கொண்டு தம்மிடம் வரும் அன்பர்களுக்கு அவரவர்களுக்கு ஏற்ற ஆன்மீக மார்க்கத்தைக் காட்டியருளுபவர்களாக விளங்குவார்கள். அறிவியலுக்கோ, பகுத்தறிவுக்கோ எட்டாத எத்தனையோ அற்புதங்களை இவர்கள் தம் பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் நிகழ்த்திக் காட்டி தம்மைச் சரணடைந்தவர்களின் சிரத்தை, பக்தி, விசுவாசத்தைத் திடப்படுத்தி ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற ஒளி நல்குவார்கள்.

பக்தர்கள்கள், ஆன்மீகத் தேடல் மிக்க சாதகர்களைத் தவிர, கள்ளம் கபடமற்ற உள்ளம் கொண்ட சாமானிய மக்களும் கூட அவதார புருஷர்களால் பெரிதும் ஈர்க்கப் பட்டு வந்து அவர்களைச் சரணடைந்து, அவர்களின் அருளால் தம் உலகியல் வாழ்வில் வரும் கஷ்டங்கள், நோய்கள், பிரச்சனைகள், துக்கங்களுக்கு எளிதில் தீர்வுகாண்பார்கள். தாம் பெற்ற அத்தகைய அற்புதமான நிவாரணங்கள் மூலம் அவர்களது இறை நம்பிக்கை திடமாகி, அவர்களும் காலப் போக்கில் ஆன்மீகப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் பக்குவம் பெறுவார்கள்.

கவனிக்க — ஞான மார்க்கத்தில் அவதாரம் எனும் பேச்சுக்கு இடமில்லை

நமது இந்து மதத்தின் அத்வைதக் கோட்பாட்டை வலியுறுத்தும் ஞான மார்க்கத்தில் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறு வேறு அல்ல. படைப்பில் உள்ள அனைத்துமே இறைவனே;  மாயையினாலும் அகங்காரத்தாலும் பீடிக்கப்பட்டு ஜீவன் தன்னை இறைவனிடமிருந்து வேறாய் எண்ணும் அஞ்ஞானத்தினால் பேதத்தைக் காண்கிறான். அந்த அஞ்ஞானம் போனால், தான் இறைவனேயன்றி வேறில்லை என்பதை ஜீவன் உணர்வான். ஆக, நாம் எல்லாருமே அடிப்படையில் இறை சொரூபமே. ஆகவே எவரோ ஓரிருவர்தான் அவதார புருஷர்களாய் வருகிறார்கள் என்கிற கோட்பாடு ஞான மார்க்கத்தில் இல்லை! நாம் எல்லாருமே அவதாரங்கள் தான்!

ஆனால் (நான் வேறு இறைவன் வேறு) எனும் துவைத உணர்வை ஏற்கும் பக்தி மார்க்கத்தில் அவதாரம் ஓர் முக்கியமான விஷயமாகிறது. பக்தர்கள் இறைவனுடன் கூடி வாழ்ந்து அவன் லீலைகளைக் கண்டு ஆனுபவித்து ஆனந்திக்கும் பேறைத் தரவே இறைவன் அவதரித்து வருகிறான்.

அவதார புருஷர்களை எல்லோராலும் அடையாளம் காணமுடியாது

இறைவனின் மாயா விளையாட்டில் இதுவும் ஓர் முக்கியமான நிதர்சனமே!

இன்று நாம் இறையவதாரங்களான ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் தெய்வமாகக் கொண்டாடினாலும், அவர்கள் அவதரித்த காலத்தில் அவர்களை எதிர்த்தவர்களும், விமரிசித்தவர்களும் அவதூறு பேசியவர்களும் இருக்கத்தான் செய்தார்கள்!

பொதுவாகவே மிகப் பரவலாய் பலருக்கும் இறைவனை ஏதோ தொலை தூரத்தில் ஆகாயத்தில் ஒரு வைகுண்டத்திலோ, சுவர்க்கத்திலோ, பர மண்டலத்திலோ, கைலாயத்திலோ இருப்பதாக ஒப்புக்கொள்வது தான் எளிதாக இருக்கிறது. அடுத்தபடியாக,  இறைவனின் வெவ்வேறு ரூபங்களையும், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் மனித வடிவில் வாழ்ந்த அவதாரங்களான ராமரையும், கிருஷ்ணரையும் கோவில்களில் விக்கிரக வடிவில் கும்பிட்டு வணங்கிப் போவதே ஏற்புடையதாக இருக்கிறது. நிகழ் காலத்தில்,  நம்முள் ஒருவராக ரத்தமும் சதையும் கொண்ட மனித வடிவில்  ஒருவரை இறைவனாகக் காண்பது ஒப்ப முடியாமல் இருக்கிறது!

வரையறைக்கு உட்பட்ட தன் சிற்றறிவை வைத்துக்கொண்டு, மகாத்மாக்களை எடை போட்டு அவர்களை இழித்துப் பேசுவதும், அவதூறுகளைக் கூறுவதும், ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள், பாமர மக்களிடம் மூட நம்பிக்கையை வளர்த்து முட்டாளாக்குபவர்கள், பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதவர்கள், போலிச்சாமியார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லியும் எள்ளி நகையாடுபவர்கள் பலர் உண்டு.

சமீப காலத்தில் வாழ்ந்து செத்துப் போன மகாத்மாக்களைக் கூட ஒரு வேளை ஒப்புக்கொண்டாலும் கூட,  உயிரோடு வாழும் அவதார புருஷர்களை இவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டார்கள்!

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவதாரங்கள்  பற்றிக் கூறும் கருத்துகள் மிக முக்கியமானவை

தம்மை ஓர் அவதாரமாக தம் அந்தரங்க பக்தர்களிடையே வெளிப்படுத்திய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், இறை அவதாரம் பற்றிப் பல பொன்னான கருத்துகளை  மிக எளிமையாகத் தம் உபதேசங்களில் தந்திருக்கிறார்.   அவற்றில் சிலவற்றை இங்கு காண்போம்:

 • “அவதார புருஷர்களிடம் ஞானமாகிய சூரியனையும் பக்தியாகிய சந்திரனையும் ஒரே சமயத்தில் காண முடியும்.”
 • “இறைவனின் லீலைகளில் (திருவிளையாடல்களில்) , ஈசுவர லீலை,தேவ லீலை, நர லீலை, ஜகத் லீலை என்று பல லீலைகள் உள்ளன. நர லீலையில் (மனித லீலையில்)தான் அவதாரம் நிகழ்கிறது.”
 • “நித்தியம் யாருடையதோ, அவருடையதே லீலையும். பக்தர்களுக்காக லீலை. மனித வடிவில் பார்த்தால் தானே பக்தர்கள் அவரை நேசிக்க முடியும்?”
 • “இறைவன் மனிதர்களிடம் அதிகம் பிரகாசிக்கிறான்; இறைவனைத் தேடவேண்டுமென்றால், அவதார புருஷர்களிடம் தேட வேண்டும் . பசுவின் சாரம் அதன் பால்; பால் வேண்டுமென்றால் பசுவின் மடியில் தான் தேடவேண்டும். அவதார புருஷர்கள் பசுவின் மடியைப் போல.”
 • “அவதார புருஷர்களை அறிய விரும்பினால், இறைக் காட்சி பெற விரும்பினால் சாதனை அவசியம்”.
 • “ஞான ஆராய்ச்சி வழியில், இறைவனில் லீலை கனவு போல உண்மையற்றதாகி விடுகிறது; ‘நான்; எனும் எண்ணம் கூடப் பறந்துவிடுகிறது; இந்த வழியில் அவதாரம் ஒப்புக்கொள்ளப் படுவதில்லை. ஆனால் இது மிகக் கடுமையான பாதை. பக்தர்களுக்கு உதவாது;  அதனால்தான் இறைவன் அவதரித்து பக்தியைக் குறித்து உபதேசிக்கிறார்; சரணடையச் சொல்கிறார்”.
 • “இறைவன் அவதார புருஷர்களிடம் தான் அதிகமாக வெளிப்படுகிறான்; எனவே அவதார புருஷர்கள் உடம்புடன் இருக்கும்போதே பக்தர்கள் அவர்களை வழிபட்டு சேவை செய்ய வேண்டும்”.
 • “இறைவன் மனிதனாக அவதரிக்குபோது அவரை [அந்த உருவில்] தியாயானிப்பது எளிதாகிறது. உடல் ஒரு திரை மட்டுமே. உள்ளே நாராயணன் உள்ளார். லாந்தர் விளக்கின் உள்ளே விளக்கு எரிவது போல்.”
 • “அவதார புருஷர்களை நினைப்பது, இறைவனை நினைப்பதே”.
 • “ராமன் இறையவதாரம் என்றால்  சீதையைப் பிரிந்தபோது அழுதாரே என்று கேட்கிறார்கள்.  பஞ்ச பூதங்களால் ஆன இந்த உடம்பை எடுத்து வந்தாலே, உடலுக்குள்ள பசி, தாகம் போன்ற பலவும் அவதார புருஷர்களுக்கும் இருக்கின்றன; ஏன், நோய், மனக்கவலை போன்றவை கூட இருக்கின்றன. அத்தகைய ஒருவரை அவதாரம் என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்று கேட்கிறார்கள்.  இதற்கு “பஞ்ச பூதங்கள் எனும் வலையில் அகப்பட்டுக் கொண்டு பிரம்மமும் கண்ணீர் வடிக்கிறது” என்பது தான் என் பதில்”.

-=0()0=-

Loading

Brief Life History of Shirdi Sai Baba

Who is Shirdi Sai Baba?

Shirdi Sai Baba (~1838/42-1918) was a very unique Avatar of God; he was a realized saint who knew his oneness with God. His Avatar perhaps was ordained to foster Hindu Muslim unity, though a vast majority of his devotees were essentially Hindus even during his times, as it is now; he lived in Shirdi (which was not his birthplace) for almost 60 years. Shirdi is in Marathwada region where Islamic population too is considerable.

He emphasised ‘Sabka Malik Ek‘ (God of all people is one). Saibaba was, in all probability, had no formal education, but he had extensive knowledge on Bhagavad Gita. His life and utterances reflected the highest truth of Vedanta. He was also very knowledgeable in Koran.

It is widely believed that his Guru was a Muslim fakir (a Sufi saint), who too was a knower of God. Sai Baba dressed up like a Fakir and lived in a dilapidated mosque. That lead some people to think that he was a Muslim Fakir.

Sai Baba did not put any of his teachings in writing; he never gave any discourses; however, his sayings have been recorded by his followers.

Sai Baba often hinted that he did not come to teach, but to awaken. He brought this awakening through his unconditional love towards his followers. Surrender to him unconditionally and he will never let you down –that was the level of confidence he imbibed into his devotees. Baba’s response to his devotee’s call for help is as eager, as ardent and as urgent as the devotee’s call itself. His sayings too stand testimony to this. It is true even today.

The way devotees throng at Shirdi in thousands on a daily basis and in lakhs on festive occasions despite the passage of more than a century after his departure from the world stand testimony to this assurance and faith.

Crowd of devotees waiting for Darshan at Shirdi Sai Samadhi. (Inset: Image of Sri Sai at his Samadhi mandir)

Birth and Early years

Little information was available from Sai Baba about his origins. Connecting historical happenings during his period, it is believed that he was born somewhere between 1838 to 1842.

There was no solid proof available about Sai Baba’s place of birth, religion or caste during his lifetime. Sai Baba never revealed anything about his origins to his devotees.

Two evidences from people who lived close with Sai Baba at Shirdi lead researchers to believe Sai Baba was a Hindu — one, he had his ears pierced and two, he was not found circumcised.  In later period, researcher (Shri V.B,Kher, a Sai devotee and a biographer of Sai) based on several hints collected from Sai Baba’s conversations with devotees in his authentic biographies, by visiting places mentioned there, meeting people etc,  was able to reasonably deduce where his birth place is.

It is believed to be villege Pathri, situated in Parbhani district of Maharashtra, some 150 km south east of Daulatabad. Connecting events of the distant past with family histories learned from aged residents of the village, the researchers also felt that a boy born in a Brahmin family of Bhausaris (Shukla Yajurvedi Brahmins of Koushika Gotra) who had reportedly left his home at an age of about five with a Muslim Fakir was Sai Baba in all probability. They also located the ruined house  of the Bhausaris at Pathri. The name of the Sufi Fakir who became the custodian and spiritual master of the young Brahmin boy was (deduced to be)  Roshan Sha Mia.

The family deity of Bhausari family was Hanuman. After picking up bits and pieces from Sai Baba’s utterances, Baba’s deep knowledge of Hinduism, his practice of celebrating Ram Navami regularly at Shirdi during his final years and the liking he had on Hanuman and a couple of other coincidences, Shri V.B. Kher satisfied himself on his findings. Shri Kher bought the piece of land in 1978 from a descendent of Bhusari Brahmin family at Pathri. Construction of a Sai temple there began in 1994 and On 19th October 1999, the Sai Janmasthan Temple was inaugurated.

Sai Janmasthan temple at Pathri, Maharashtra.

So, it is now more or less an agreed belief that Sai Baba was a Brahmin by birth. Even if he were to be a Muslim, Islam does not have any scope or provision to worship any person as God.

Saibaba reportedly traveled across several places of Marathwada along with his Fakir Guru. He (according to his own statements) was under the care of his guru for 12 long years and served him with love and humility and received love and blessings from his guru in abundance.  It is also believed that Sai Baba was indeed ‘born perfect’ and his innate divinity got just rekindled by association with such a formal Guru. Several statements of Saibaba reveals that he remained in a state of Advaita (a state of non-duality — being one with God) and uttered them with utmost authority and assurance.

It is learnt that Baba, after remaining a wandering monk upto his age of 25 to 30 and before coming and settling Shirdi, was staying in Aurangabad and he was the spiritual master of a fakir by name Bade Baba or Fakir Baba for 12 years. Incidentally,  many years later,  Bade Baba returned to stay with his erstwhile master at Shirdi in the year 1902.

Arrival at Shirdi

Sai Baba arrived for the first time at Shirdi some time the year 1868-1872, when he was around 25 to 30 years old. He was a serene looking young man, tempered by a disciplined life of tapas and austerity. He came to Shirdi along with a marriage party of Chand Patil of Dupkhed; Chand Patil (a muslim)  had brought Sai Baba along with him, to attend the marriage of his sister with one one Hamid of Shirdi.

How did Chand Patil get acquainted with Sai Baba?

The story goes that Chand Patil met Sai Baba on his way from his village towards to Aurangabad while going by walk after he unfortunately lost his mare. He met this young man (Baba) looking like a fakir under a tree, who told him that his lost mare was just in the nearby vicinity, close to a stream there. Patil went in search and was surprised to find his mare there. As he returned to the young Fakir to thank him, he found him preparing his hookah by getting a piece of burning charcoal and also some water by simply digging into earth! The fakir shared the smoke with the traveller too. Impressed by these miracles, Chand Patil took the Fakir reverentially with him to his home to be his guest. Subsequently, he also took him to the marriage ceremony at Shirdi to bless the couples.

No one knew the name of this Fakir. The story goes that when he arrived at Shirdi and got down from the cart, the local Khandoba temple owner and priest Bhagat Mhalsapati saw him first and welcomed him “Ya Sai!” (Welcome Sai) and this name Sai stuck. (The word Sai or Sain/ Sayi denotes Lord,God, saint, husband (beloved) or Fakir. Baba means father). Incidentally, after a couple of  years of arrival of  Sai Baba, Mhalsapati accepted Sai Baba as his Sadguru and became a lifelong devotee to serve Him.

After the marriage, the party with Chand Patil left Shirdi, but Sai Baba stayed back. Initially, Saibaba stayed at the outskirts of Shirdi in Babul forest for nearly 2.5 years, then under a neem tree for four to five years. During this period, he was deeply immersed in Self, ignoring rain and shine and living day and night in the open.

Living under Neem tree and Guru Sthan

According to another version of the story , it is said that he came to Shirdi much earlier, when he was about 16 or 17 years old and  lived with his Guru near the neem tree without much of public gaze across 12 years.

Sai Baba had mentioned about the existence of the tomb of his guru underground adjacent to the neem tree. When dug, four earthen lamps and a japa mala were found there. Baba prevented further digging as the tomb of the guru existed further below. Sai Baba mentioned the existence of a tunnel there where he did his tapas without getting disturbed from the outer world. His utterances on this matter were not so clear whether he was mentioning about his Guru and his life in the present Avatar or in his previous birth. This tunnel reportedly extended upto the Masjid to which Saibaba shifted to live later.

Later he shifted to the dilapidated Masjid where he lived permanently thereafter.

During these early years, Sai Baba had no proper food. He would go for alms and be content to eat whatever people gave him. However, a kind-hearted lady by name Bayajabai somehow seemed to understand the high spiritual status of Sai Baba and she took a vow to feed Baba before she ate her food. She would take the meals for Baba. go in search of him near the neem tree oand surrounding places in the jungle, locate him and feed him.

People by and large thought he was a mad Fakir, till a well known Vaishnava Saint by name Gangagir Bua, who often visited Shirdi, met Baba; he could grasp Baba’s true stature of divinity and he spread word.  Two other sadhus who lived in Shirdi at that time by name Devidas and Janakidas too started liking the company of the saintly Sai Baba. Soon, one by one people started going to him and were amply rewarded by his blessings.

Living at Dwaraka Mai (Masjid)

An old photo of entrance of Masjid (Dwarakamai). Sai Baba seen at the right extreme.

Mhalsapati, Kashiram Shimpi and Appa Jagle of Shirdi were the earliest disciples of Sai Baba, who surrendered to him and served him with devotion.  It is by their efforts that Sai Baba shifted from the neem tree to the dilapidated Masjid in Shirdi; This masjid became his permanent abode till the end of his life, spanning about 60 years. He named the place Dwaraka MaiMhalsapati became the closest of all and he served his Master till Baba left his mortal body.

An artist view of Sai Baba sitting inside the Masjid (Dwarakamai).

 In fact, it was Sai Baba who attracted devotees and ardent seekers living in distant places by creating circumstances in their lives or by sending word to them to come and meet Him. He said that his relation as  Guru with some of his disciples started a couple of births ago and he was duty-bound to take care of them and lead them to enlightenment across births.

After his permanent occupation at Dwaraka mai, more spiritually inclined seekers like Appa Kulkarni, Nana Saheb Dengle, Chidambar Keshav, Madhav Rao Deshpande, Nanasaheb Nimonkar, Nanasaheb Chandorkar, Das Ganu and others frequently visited Sai Baba and accepted Him as their Sadguru and surrendered to him.

By the grace and blessings of Sai Baba, Das Ganu  (real name Shri Ganapat Dattatreya Saharabuddhe) a former policeman left his job, surrendered to Sai and later blossomed into a great poet, singing the glory of his guru through his kirtans. He was hailed as a santkavi.

It was through Nanasaheb Chandorkar (a well educated person in Sanskrit and Hindu scriptures) that the outer world came to know of Sai Baba’s extensive knowledge on Bhagavad Gita and other scriptures of Hinduism.

Abdul, the Muslim disciple of Sai Baba too came to Sai Baba through his calling. Abdul was earlier a servitor of Amiruddin fakir of Nanded. It was through Abdul that the world came to know of the extensive knowledge Sai Baba had on Islam, the Koran, Sira— the life of Mohammad, Sunna (code of conduct) , hadith (traditions), sharia (laws) and so on.

Common people started coming to Sai Baba in large numbers for curing them of their ailments and seeking solutions to their worldly worries. During his early days, Sai Baba prepared some indigenous medicines and gave to them. People got cured miraculously and they spread words; more and more people came to him for the purpose.

The Dhuni and Udi as prasad

At Dwaraka mai, Sai Baba started a Dhuni — a fire place where he arranged to keep a sacred fire burning perpetually. Baba stopped preparing and giving medicines;  instead, he started giving the ash (Udi) from the Dhuni as his prasad.  Sai Baba’s udi prasad soon became a ‘cure all’ medicine for many people, including people having mental problems. Through the udi, what they really received was the unconditional love and divine blessings from Sai Baba.

As Baba’s popularity grew, people started bringing food for him to the Masjid and gradually, the need for him to go around the village for seeking alms came down.

Sai Baba as a Saint and Sadguru

Baba radiated divine love; his compassion flowed unconditionally towards all those who came to him with faith and trust hoping their problems to get solved. Spiritually inclined seekers who came to him, grasped his divine nature and surrendered to his feet considering him to be their Sadguru.

Baba remained a unique blend of all religious faiths and he did not discriminate people based on religion, sect, caste, race, sex or language. He strengthened the faiths of devotees to their respective religions and guided them individually on spiritual practices suited to each one’s capacity, calibre and taste.

He taught his devotees self-restraint, detachment, faith in God and faith in guru.Without being preachy, he taught philosophy, devotion, spiritual discipline, morality, right conduct for daily life and fellow-feeling towards all living beings.

He encouraged sadaks whose worldly duties were over, to live with him and concentrate on sadhana for spiritual enlightenment.  He discouraged youngsters from relinquishing worldly life out of over-enthusiasm without the necessary mental strength for renunciation.

Many devotees of Lord Dattatreya who came to him considered him to be an avatar of Dattatreya. Akkalkot Swami (Shri Swami Samarth)  was a highly revered and a contemporary saint of Sai Baba who was considered  an Avatar of Dattatreya. Many of his devotees held Sai Baba in very high regard. It is said that Akkalkot Swami directed some of his disciples to go to Sai Baba for guidance after his departure.

Likewise devotees of other God forms (Lord Ganesha, Hanuman and so on) too considered Saibaba as the divine Avatar of their personal Gods.  Some such devotees, who had taken vows to make certain money offerings to their deities in times hardships faced in their lives,  conveniently forgot to make the offerings to their deities once they came out of the difficulties. When they came to Saibaba, there were several instances where Baba asked for and collected such money from them!

Sai Baba strongly condemned religious conversions. Once a person who had  converted to Islam from being a Hindu came to Sai Baba for his darshan, Sai Baba slapped him on his face saying, “Are you not ashamed of changing your father?”

Baba’s daily Life – Simplicity personified

Saibaba always donned a Kafni (long full sleeved kurta), wore a langot (waist band) and covered His head with a piece of cloth. He sat on a piece of sackcloth, and his bed too was a sackcloth. He wore his dress till they were torn and turn to become rags. He always said “Poverty is better than Kingship, far better than Lordship. The Lord is always brother of the poor.”

During his early years, Saibaba went out for begging his food; whatever solid and liquid food items he was given, he collected them separately, brought them to the Masjid, kept them in open pots and ate from them. Those who came to him and those who did service to him (like cleaning the masjid premises) could also partake the food from the pots. Dogs too came to him and had their share from the collection.

In later periods, as the number of close devotees increased, devotees brought food for him from their homes to the masjid and the need for going out for daily alms stopped. Using the provisions that people brought, Saibaba sometimes cooked the food and offered it as prasad to the devotees. The prasad he made at times contained meat too that non-vegetarians devotees partook from him.

Baba’s close devotees always worshiped him and revered him as God. As part of the daily routine in Dwarakamai, an aarati (formal worship with lighted lamp) in the noon and one aarati at night was performed to Sai Baba by close devotees (like Mhalsapati) amidst chanting of hymns. Of course, this practice was not to the liking of some people of the Muslim community in and around Shirdi.

Baba had no personal wants or needs. For so many years, Baba never had any need for money. During his later years in life, Sai Baba accepted dakshina (offering of money) from his devotees. Whatever Sababa received — be food, provisions or cash, he distributed amidst the visiting needy devotees and also to his close associates who served him and had families to take care of. Many devotees observed that the money Sai Baba distributed daily to others appeared to be more than what he used to receive as dakshina!

When Sai Baba attained Samadhi, a Policeman present on duty at Dwarakamai at that time officially took charge of Sai Baba’s possessions and according to the report, Sai Baba had just 16 rupees with him in his possession!

Baba and miracles

Baba in numerous miraculous ways played the role of God, a mentor, a Guru, a guide and a savior in the lives of devotees who surrendered to him with unflinching faith. Practically all devotees of Baba had some miraculous experience or other in their lives  to come out of worldly worries and calamities. Such experiences redoubled their faith on His divinity and helped them to tread the path of dharma and spirituality.

Baba’s devotees experienced that He knew every detail of their lives without the need of telling him; Baba read their good and bad thoughts and constantly warned them from going astray.  When caught up in deep troubles, Baba heard their prayers and came to their rescue in some way or other, in some human form or other wherever they were. Sai Baba willingly took up the bad prarabdhas (effects of bad karmas of the past) of some of his devotees on himself in order to reduce their suffering and burden.

There were many instances when Sai Baba blessed progeny to childless couples, saved devotees from accidents and life threatening diseases, protected them from financial disasters, helped them in getting the right match in marriages and so on.  Reviving the dead to life was also performed by Sai on one or two rare occasions.

Very occasionally, Baba also openly displayed a few miracles. Here are a few of them:

 • Baba in deep Samadhi bordering on death for 3 days. This happened in the year 1885. Sai Baba had a severe bout of asthma; he called Mhalsapati and said, “I am going into samadhi; please take care of my body for 3 days”. Mhalsapati stayed day and night with the motionless body of Sai that looked almost dead. Some people in Shirdi believed that Sai Baba was dead and wanted to cremate his body. But Mhalsapati stood very firm. Baba regained outer consciousness after three days.
 • Stirring boiling food with bare hands. Devotees had witnessed  Sai Baba sometimes cooking Prasad for feeding the gathering in a large pot. He would simply use his hands instead of a ladle to stir the boiling contents in the pot.
 • Arresting spread of Cholera. During 1910, Shirdi was affected by Cholera. A few people died. One day Sai Baba was seen single handedly grinding a sack of wheat in a hand grinding stone. Local ladies came to assist him and when the work was over, they attempted to take the flour with them to their houses. Sai Baba scolded them severely and asked them to collect the flour and spread it along the borders of the village. Wondering why, they obeyed his words. Sai Baba clarified later that by this weird gesture, he had prevented spreading of Cholera in Shirdi.  After this incidence,  no death occurred on account of Cholera in Shirdi.
 • Preventing Plague deaths. In 1911, plague epidemic broke out and it started affecting Shirdi too. At that time, seven or eight buboes appeared in Baba’s body and he got fever. His devotees got scared. Baba used his own medicine (ghee) for applying over buboes which he recommended to others too. Baba assured them that neither He nor anyone in Shirdi would die on account of plague and he had taken up the calamity on himself to ward off the epidemic. It was proved true.
 • Bringing holy waters. Once, Das Ganu thought that he should go to Prayag for a bath, and came to Baba to get His permission for doing so. Baba replied to him – “It is not necessary to go so long. Our Prayag is here, believe me.” When Das Ganu placed his head on Baba’s Feet, out came or flowed streams of water — of Ganga and Yamuna, from both the toes of Baba.

Baba’s two Biographers who were direct devotees

Shri Govind R Dabholkar was a Brahmin by birth and he was a 1st class Resident Magistrate in Borsad before he retired. Nana Saheb Chandorkar was his friend and due to the later’s insistence, he came and met Sai Baba initially with some reluctance in the year 1910. He was bowled by Sai Baba’s radiating divinity and his thirst to have a guru came to an end. He started visiting Baba regularly. in 1916, a year before Sai Baba’s departure, Shama, a friend of Dabholkar and an ardent devotee of Baba convinced Baba for the need of having an authentic biography of Him written and Baba gave his blessings to Dabholkar for writing it.

With the help of all close Sai devotees, Dabholkar collected information about Sai Baba’s sayings, leelas and miracles from the real life experiences of many devotees for 13 years from 1917 to 1929. He wrote Shri Sai Satcharitra in Marathi in the form of verses and they first got serialized in Sri Sai Leela magazine from 1923 (6 years after Sai Baba’s Maha Samadhi). Shri Sai Satcharitra complete in book form came out 1929. Sri Dabholkar passed away in the same year.

After his retirement, Dabholkar served Sai Baba very sincerely till Baba’s Mahasamadhi and afterwards managed very skillfully and efficiently Sai Baba’s Shirdi Sansthan till his death in 1929.

Shri Sai Satcharitra was the first authentic source book on the Avatar and leela of Shirdi Sai, and it was written not as a biography in chronological order, but in the form of a Pothi, a religious book. It contained 53 chapters and 9308 verses. This book, in later years, got translated into English and  other Indian languages.

Sri Vaman Prangovind Patel (Later Swami Sai Sharan Anand) was one of the most faithful and true disciples of Sai Baba. He was  a Gujarati Brahmin by birth, studied B.A., L.L.B and worked as a solicitor at Mumbai. When Vaman was five, Sai Baba (identified by his mother as an unknown person who appeared before her as a Fakir) saved his live from acute diarrhoea by giving sacred udi. Vaman as a youth longed for getting a Guru who can assure him of getting direct perception of God; he first met Sai Baba at Shirdi when he was 22 years old, in the year 1911.

He visited Sai Baba again in 1913 and was was retained by Baba to be with him for 11 months. Baba engaged Vaman in reading scriptures like Jnaneshwari under his guidance, made him do Gayathri Purascharan and seek alms from the local households.

Again in 1916, Vaman stayed with Baba for 3 weeks when he was blessed with valuable spiritual experiences. In 1946 (some 28 years after Sai Baba’s maha samadhi) Vaman wrote two books in Gujarati on the life of Baba — Sai Leelakhyan and Shri Sai Baba. After his wife and daughter passed away, Vaman  took up Sanyas (with the monaistic name Swami Sai Sharan Anand) at the age of 64. He lived to ripe old age (93 years) and passed away in 1982.  3 more books of him  Sainathne Sharane, Brahma Parimal and Siddhamrit got published posthumously.

His books exemplify his great devotion to Sai Baba and they remain one of the best sources of information on Shirdi Sai.

Sathe Wada – The first dormitory for visiting devotees

Over years, as Sai Baba’s residence in the Dwaraka Mai Masjid became permanent and devotees from outstation started coming in large numbers, Baba’s devotee Hari Vinayak Sathe bought the land covering the sacred neem tree, Gurusthan and adjacent areas. In 1908, he constructed a wada (traditional mansion) there which was called Sathe Wada. The wada served as the sole resting place for visiting devotees, till the time Dixit Wada too came up.

Dixit Wada – the second dormitory for visiting devotees

Kaka Saheb Dixit, a rich solicitor from Mumbai first met Sai Baba in the year 1909. He became an ardent devotee of Sai Baba and decided to settle in Shirdi to live the rest of his life in the holy company of Baba. He bought land adjacent to Gurusthan and constructed Dixit Wada,   to be his residence as well as a resting place for people visiting Sai Baba from distant places. The Wada was constructed and inaugurated on the day of Ram Navami in the year 1911.

Sai Baba and Muslims

Devoted Muslims

As we saw already, Sai Baba had two earnest devotees who stayed with him were Muslims – Abdul and Bade Baba (Fakir Baba).

Sai Baba had many other Muslim devotees who considered him as a Pir (A Sufi Saint) or Awliya (An Islamic guardian/ protector).

From 1911, when Ram Navami celebrations (with a procession ending at  Dwaraka mai masjid) became an annual festival celebrated with fanfare at Shirdi as per suggestion of Sai Baba, some Muslim devotees headed by one Amir Shakkar too pitched in with a Sandal Procession (Urus festival) on the same day; Hindus and Muslims participated in both processions, thereby building a good interfaith comradery.

Discordant Muslims

In 1894, some intolerant Muslims with the support of Kazi of Sangamner assembled with lathis in order to attack the devotees who worshiped Sai Baba as God inside the masjid. Mhalsapati, who used to do the  daily aarati was in a fix and he did not know what to do. However, Sai Baba summoned him inside and asked him to proceed with his daily worship. The militant assembly of armed Muslims stood there transfixed, unable to move their limbs! They got scared of Sai Baba’s divine power and retreated never to attempt any such move there after.

Some 20 years after this incidence, a fundamentalist Pathan was dead against Hindus worshiping Sai Baba and he sought Sai’s permission to massacre all the Hindus sleeping at the Chavdi. Sai Baba told him to cut His throat first before attempting to do any harm to Hindus. A few days later, with hatred brimming on Baba, the Pathan came to attack Sai Baba with a large stick. Sai Baba simply caught him by his wrist and the pathan fell to ground losing all his power.

Muslims also created trouble when Sai Baba attained Maha Samadhi. (This is covered later in the article).

Construction of Buti Wada – and the end of Sai Baba’s avatar

Gopalrao (Bapusaheb) Buti, The man who built Buti Wada where Sai Baba’s samadhi exists.

Gopalrao Buti was an extremely rich devotee of Sai Baba who hailed from Nagpur met Baba in 1907.  From 1910, he shifted to Shirdi permanently to live with Sai Baba and was contemplating to build a house for him there. One night, Baba appeared in Buti’s dream and asked him to construct a Wada (Mansion) with a temple in it.  Very surprisingly, in the same night, Baba appeared in Madhavrao Deshpande’s dream and said “Let there be a wada with temple so that I can satisfy the desires of all”. Both were sleeping in Dixit Wada when this happened.

When they shared the experience with each other, Buti decided to build a grand mansion with black stones. With Sai Baba’s blessing and also approval of the building plan, the construction started in 1915. Buti wanted to install, in the sanctum sanctorum, Lord Muralidhar (Krishna playing flute) there.

Madhavrao supervised the construction of the ground floor. Sai Baba visited the site while construction was in progress and offered some suggestions too. Sai Baba once said “When the temple is built, we shall inhabit it and ever live in joy there!”

While the construction was nearing the end, Sai Baba fell sick and his condition started deteriorating. Gopalrao Buti became restless. He wondered whether Baba would live to see the temple, let alone come and stay there as promised by him. “If Baba is not going to live there, what is the point in constructing this wada and temple?” he thought.

Baba’s close devotees nursed him with all love and care, but there was so sign of recovery. Baba’s last words were: “Take me to the wada. I would feel better there”.   But before his devotees could shift him, He breathed his last at 2:35PM on 15th October 1918 at the Masjid. News spread quickly and all close devotees of Sai Baba thronged at the Masjid.

Unfortunately, there were discordant opinions in conducting the last rites for Baba’ body  between Sai’s Hindu devotees (who were in majority) and the Muslims.  The Muslim devotees headed by Bade Baba did not want Hindus to touch Sai Baba’s body and they wanted to take the body to kabari-sthan as per Islamic rites. Against Muslims’ stiff resistance, Sai’s devotee Laxman Bhat performed puja to Sai’s body as per Hindu traditions and applied tilak at Sai’s forehead. Hindus planned to shift Sai’s body to Buti Wada and place it in a samadhi and started necessary digging work work there.

Mamledar (Revenue administrative officer) of Kopargaon mediated between Hindus and Muslims and a compromise was arrived. Muslims finally yielded and allowed the Hindu devotees to proceed with their Samadhi plan at Buti Wada on the condition that Muslims would be given continued access to Masjid and also to Sai Baba’s samadhi, to which Hindus gladly agreed.

On 16th October evening, Sai Baba’s body was taken ceremoniously in procession to Buti Wada and placed in the sanctum sanctorum where originally an idol of Lord Muralidhar had been planned to be installed. Saibaba’s body was laid and a samadhi was built there.

Sai Baba had said earlier:

 • “I never forsake anyone who relies on me.    If you cast your burden on me, I will bear it.   My eye is ever on those who love me.”
 • “Remember my words even when I am no more. My bones will assure you from my samadhi. It will communicate with you, it will respond to him who surrenders to it.”
 • Here, in Shirdi, my men will come like ants“.

It is indeed true — even after passage of a century!

Related reading:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Reference sources:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

Essential teachings of Shirdi Sai Baba

SOURCE: ” Sai Baba of Shirdi – a Unique Saint” – By M V Kamath &  V B Kher — Jaico Publishing house ISBN 81-7224-030-9

The following are the collections of some of the sayings and teachings of Shirdi Saibaba to his devotees:

.

 God

 • God is and there is nothing higher than Him. He is perfect, infinite and eternal. He is omnipresent, omnipotent and omniscient. He is the Creator, Sustainer and Destroyer. Surrender voluntarily and totally to His will. Not a blade of grass moves without His will. Trust in Him and do the right. Let the inner light (enlightened conscience) guide all your actions.
 • Do not believe that God is not.
 • God’s name is eternal.
 • This universe is all a leela of God.
 • God is the Lord and the Master. There is no other truth.
 • His ways are unique, mysterious and inscrutable.
 • There is no one higher than God. How he will protect and sustain is known only to him.
 • He is the protector of the poor.
 • He is very compassionate. We falter in our faith in Him and lack sufficient patience.
 • Herculean effort is needed for the attainment of God.
 • Without unflinching faith and patience, you will not see Him. One who has both these will undoubtedly find Him.
 • Who says he is out of reach? He is there in the tabernacle of our heart, nearer to us than the fingernail to the finger.
 • God protects the righteous.
 • It needs insight to recognize God.
 • His will be done. He will show the way and all your heart’s desire will be fulfilled.
 • Who can really satisfy the desire of another? For the more you give, the more the desires grow. It is only the Lord and the Master who can give that which is everlasting.

Karma Yoga

 • Perform your duty conscientiously  and with detachment regarding yourself not as a doer but only as an instrument in His hands.
 • Surrender the fruit of action to Him so that action will not harm you or bind you.
 • Do good and offer it to God. He will bless you.

Right Behavior

 • Let your love and compassion flow to all  creatures of God.
 • Do not engage in controversy.  For every ten words you hear, speak only one word, if that is necessary.
 • Even the learned are confused. Then what of us? Listen and be silent.
 • Words (of others) cannot harm you; bear with others patiently.
 • Accept your lot cheerfully without comparing yourself with others.
 • Do not speak ill of others.
 • If you injure others, I suffer.
 • I feel disgusted when you quarrel with others.
 • Members in a family are bound to have differences. But do not quarrel.
 • Do not give tit for tat for each is answerable for his own actions.
 • Do not remain idle but engage yourself in some useful activity.
 • Read sacred books. Be moderate in your food and recreation.
 • Do good and God will bless you. Do evil and you will displease Him.
 • If you do good, good will follow.
 • Great is the reward of virtue. The vicious will suffer.
 • Be content with your lot.
 • You need neither praise nor blame others.
 • One who has received God’s grace is silent, but he who falls from His grace talks too much. His grace must be earned by merit.
 • remove the fangs of the serpent before he can harm you. Let us see to what length he goes.
 • He who lays hands on the devotee of God will suffer for it.
 • One who means well will do well.
 • Practice before you preach.
 • If wealth is used judiciously, it will be beneficial.
 • Do not cover others’ wealth.
 • Wholesome food will bring good health.  A man of restraint is better than a man of indulgence.
 • Are we born merely for sensual pleasures? The mind is tricky for it ensnares us in temptation. Restrain it to attain peace.
 • It is renanubandh (ties of previous births) which brings human beings, birds and animals to each other. Therefore do not shoo away anyone, even the meekest.
 • Be hospitable to anyone who comes to you. Give water to the thirsty, bread to the hungry, clothing to the naked and shelter to the homeless and God will bless you.
 • Whatever you give me will come back to you redoubled. If you sow, then only you can reap.

Sai Baba about Himself, his devotees and the people who come to Him

 • I am everywhere and in all places and the whole world is within Me.
 • I move everywhere and anywhere.
 • I pervade the universe. I am both the visible and the invisible.
 • I am unborn, eternal and ever lasting.
 • I am not the body or the senses; I am the eternal sakshi (witness).
 • Know that my spirit is immortal. Know this for yourself.
 • I am God’s slave.
 • I am merciful to all.
 • I am not beholden to anyone except God.
 • People inhabit towns and villages, I live in the jungle.
 • People have a roof over their head; I have none.
 • Even though my children be thousands of miles away, I call them to me.I am happy when they come. I enjoy their company and thrive on it.  I have to care for my children night and day because I am accountable to God for them.
 • I have to go thousands of miles to take care of men.
 • Fear not. I am always with you. I take care of my men, generation after generation, birth after birth.
 • Who can compare with all His munificence that God alone can give? The Lord Himself waits anxiously for the devotees to partake of the treasures that He offers, but instead, people come to me asking for worldly things. When I try to tell them this, nobody pays attention to what I say or listens to me. The coffers are overflowing with treasures, but no one will make the effort to pick up the treasure.
 • I give people what they want in the hope that they will begin to want what I want to give them!
 • I have now grown weary of people’s request for wealth, wife, child. No one wants the treasure I have. I will wait a while and one day, I will quietly leave.
 • Men will throng to Shirdi like ants. Men may come and  men may go. What do we have to do with it? How does it concern us?
 • My Udi (Vibhuthi – Sacred ash) will be most useful for my devotees. Preserve it carefully.
 • I do not babble or whisper any mantra in the ear. Our traditions are different.
 • Men of all sorts, good and bad,  come to my durbar. All are equal in my eyes. I have to care for them equally.
 • All kinds of people, good, bad, wicked, vicious come to my court. Why indulge in gossip about them?
 • Those who sow nettles expect me to give them corn. How can i do so?
 • I never forsake anyone who relies on me.
 • If you cast your burden on me, I will bear it.
 • My eye is ever on those who love me.

 • If one perpetually thinks of me and makes me his sole refuge, I become his debtor and will give my life to save him.
 • I am the bond slave of my devotees. I love devotion.  He who withdraws his heart from the world and loves me is  a true lover and he merges in me like a river in the sea.
 • If one meditates on me, repeats my name and sings about my deeds — he is transformed and his karma is destroyed. I stay by his side always.
 • If you make me the sole object of your thoughts and aims, you will gain paramatma.
 • In whatever faith men worship me, even so do I render to them.
 • Look up at me and I will look after you. Not vain is my promise that I shall ever lighten your burden.
 • There shall be no want in the house of my devotee.
 • Why go for Ganga elsewhere? Hold your palm at my feet — here flows the Ganga.
 • Whatever you do, wherever you may be, ever bear in mind that I am always aware of everything you do.
 • Remember my words even when I am no more. My bones will assure you from my samadhi. It will communicate with you, it will respond to him who surrenders to it.
 • Do not think I am dead and gone. You will hear me from my samadhi and I shall guide you.
 • Though I be no more in in flesh and blood, I shall ever protect my devotees. I shall be with you the moment you think of me.

Sadguru

 • See how selfish people are. When it suits them, they leave their companion. So attach yourself to one who will never forsake you.  There is no such companion except the sadguru. Love the creation, but keep company with the sadguru for his companionship will conduce to your welfare.
 • Once you entrust yourself to the hands of the sadguru, you do not have to worry.
 • One has to accept the guru wholeheartedly and not mechanically.
 • Trust the sadguru fully. This is the only sadhana. Sadguru is all the Gods.
 • For a human being, the guru’s place is preeminent. By keeping utmost faith in him alone, everything is obtained. A devotee’s entire strength is due to his guru. Devotion to guru is superior to devotion to Gods and Goddesses. The guru is the supreme being.

Spiritual

 • I have single horse carriage (the vital breath, praana) but it carries ten to twelve men (organs)
 • I will slay the four bodies (the gross, the subtle, the causal and the mahakaran) .
 • Light dispels darkness.
 • Why grieve or the loss of a son?Everyone has to die one day. In this mortal world, death is inevitable.
 • Whatever may happen, one should remain steadfast and watch everything with detachment.
 • One who is enlightened will not make a noise about it.
 • You cannot escape what is preordained. You may face it with a groan or a smile. Only that choice is yours.
 • Earth will return to earth and the soul will fly away.

Related reading:

Brief Life History of Shirdi Sai Baba

Loading